Kontakty

Chcete sa stať členom? Partnerom? Zaujímajú Vás informácie o súkromných školách a školských zariadeniach na Slovensku? Kontaktujte nás!

Adresa sídla

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

SNP 251/33
033 01 Liptovský Hrádok

Kontaktujte nás

info@sukromneskoly.sk

Komunikácia a PR

Stella Hanzelová
+421 948 215 854

Kontakt pre verejnosť

Pondelok: 13.00-17.00h
Utorok-Štvrtok: 9.00-12.00h a 13.00-17.00h Piatok: 9.00-12.00h
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Sledujte nás

Najčastejšie otázky 

Kto sa môže stať členom ASŠŠZ?

Združujeme zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení v oblasti regionálneho školstva (nie vysoké školy): materské školy, nesieťové predškolské zariadenia zapísané do Registra, základné a stredné školy, základné umelecké školy, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, školské zariadenia (školské jedálne, jazykové školy, centrá voľného času…), ktoré pôsobia na Slovensku. Členstvo je dobrovoľné a nenárokovateľné. Máme záujem prijať každého zodpovedného zriaďovateľa súkromnej školy/školského zariadenia, ktorý dbá o kvalitu, rozvíja možnosti vzdelávania na Slovensku, prináša inovácie…  Viac informácií nájdete v sekcii ČLENSTVO.

Aký servis svojím členom poskytujete?

Fungujeme na princípe vzájomného odovzdávania si skúseností a koordinácie svojich aktivít smerujúcich k podpore a rozvoju súkromného školstva na Slovensku. K naplneniu tohto cieľa komunikujeme na pravidelnej báze. Asociácia však nie je servisná organizácia a člen si u nás nekupuje služby. Základom našej spoločnej komunikácie je výmena poznatkov, skúseností, príkladov dobrej praxe. Spoločne sledujeme a pripomienkujeme legislatívu, informujeme sa o výzvach, organizujeme webináre, riešime odborné témy v oblasti súkromného školstva, sme telemostom medzi MŠVVaŠ SR a súkromnými zriaďovateľmi, zastupujeme súkromné stredné školy v KROVP…

 

 

Viete mi poradiť, ak chcem založiť súkromnú materskú školu (a podobne)?

Založenie školy alebo školského zariadenia by malo byť výsledkom vážneho rozhodnutia, za ktorým nasleduje množstvo hlavne právnych úkonov. Ak ste už na túto cestu nastúpili a potrebujete radu, vieme Vás skontaktovať s naším členom vo Vašom regióne. Neočakávajte však, že Vám niekto poskytne presný návod. Odporúčame Vám nájsť si odborného pomocníka – právnika, ktorý Vám na základe Vašich jedinečných podmienok pripraví zmluvy a bude Vás sprevádzať aj po vzniku školy. Základné informácie nájdete aj na stránke MŠVVaŠ SR: Regionálne školstvo/Dokumenty a predpisy.

Ako sa môžem s Vami stretnúť?

Ak sa chcete s nami stretnúť, odporúčame Vám kontaktovať nás najprv emailom alebo telefonicky vzhľadom na to, že členovia správnej rady a vedúci odborných sekcií pracujú v Asociácii nad rámec svojich pracovných povinností, ktoré majú prioritne vo vlastných školách/školských zariadeniach.

Chcem si overiť údaje o súkromnej materskej škole. Viete mi poradiť?

Vieme. Súkromné predškolské zariadenia pre deti majú rôzne právne formy. Predškolské zariadenia , ktoré majú názov „súkromná materská škola“,  musia byť registrované v Sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Podmienkou registrácie je splnenie prísnych kritérií, napr. na hygienu, kvalifikáciu odborných zamestnancov. Podliehajú kontrole Štátnou školskou inšpekciou. V podobnom postavení sú nesieťové predškolské zariadenia, ktoré splnili podmienky zápisu do Registra nesieťových zariadení. Iné, napr. lesné kluby, „škôlky“, „školičky“ a pod, nemusia byť v sieti a o tých prehľad nemáme.

Viete mi poradiť, aj keď som rodič?

Záleží na tom, o aký typ informácie máte záujem. Vieme Vám pomôcť vyhľadať verejne dostupné údaje o súkromnej škole/školskom zariadení. Vieme Vám poskytnúť prehľad súkromných škôl vo Vašom okolí. Vieme Vám poradiť s kritériami, ako sa rozhodovať pre tú-ktoré súkromnú školu, školské zariadenie. Čo však nerobíme, je odporučiť Vám, pre ktorú školu/školské zariadenie by ste sa mali rozhodnúť.

Adresa

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

SNP 251/33
033 01 Liptovský Hrádok

Kontaktné hodiny pre verejnosť

Pondelok: 13.00-17.00h
Utorok-štvrtok: 9.00-12.00h a 13.00-17.00h Piatok: 9.00-12.00h
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Kontaktujte nás

+421 948 215 854
info@sukromneskoly.sk

Právne informácie

GDPR
Vyhlásenie o používaní stránky

Login

Prihlásiť sa na odber noviniek