Špeciálne projekty

Špeciálne projekty sú jednorázové krátkodobé alebo dlhodobé aktivity Asociácie:

  • autorské aktivity Asociácie pripravované samostatne alebo s partnermi
  • aktivity iných subjektov (napr. kampane), do ktorých Asociácia vstupuje na základe rozhodnutie členov/správnej rady.

Kľúčové aktivity v roku 2017:

  • Projekt Polunin (autorský projekt ASŠŠZS v spolupráci s MILOSH Limited, PAVLEYE production a Baletom SND)
  • Kampaň za Slobodu v písaní (výzva Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave)

Viac informácií v príspevkoch

Postup pri objednávaní POLUNIN DEŤOM

Legendárny tanečník Sergei Polunin prichádza osobne do Bratislavy, kde bude hviezdou dvoch večerných predstavení. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v spolupráci s MILOSH Limited, PAVLEYE production a Baletom SND prináša aj deťom jedinečnú...

Za slobodu vo vzdelávaní aj pri výbere písma

Ministerstvo školstva sa rozhodlo po konzultáciách a takisto nových informáciách, ktoré získalo, zrušiť body dodatku spojené so spojitým písaným písmom a takisto aj tie časti, ktoré sa k týmto bodom vzťahujú v prílohe tohoto dodatku. „Tešíme sa, že zdravý rozum...

ASŠŠZS: Podporujeme petíciu za slobodu v písaní

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení sa pridáva k požiadavke na zrušenie dodatku k Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorým sa prikazuje žiakom písať jednotným typom spojitého písaného písma podľa predlohy. Ministerstvo školstva schválilo 11.5.2017 dodatok k...

Pripomienkujeme „Učiace sa Slovensko“, pridajte sa!

V tomto období dopracovávame pripomienky do spoločného stanoviska súkromných škôl a školských zariadení k dokumentu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania – Návrh na verejnú diskusiu). Do...

Na konferencii s autormi „Učiace sa Slovensko“

Diskusie s autormi naštartovanej reformy a ďalšími odborníkmi boli jednou z kľúčových tém Výročnej konferencie súkromných škôl 2017, ktorá sa uskutočnila 20.-21. apríla 2017 v Starej Lesnej. Na odbornej časti konferencie zameranej na „Národný program výchovy...

Pridali sme hlas pod iniciatívu Za školské knižnice

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR pridala svoj hlas pod iniciatívu Za školské knižnice. Otvorený list ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi podpísalo viac ako 1200 ľudí: Daniel Hevier, Gabriela Futová, Dado Nagy a ďalších viac ako 1200 signatárov...

Pin It on Pinterest

Share This