Odborné sekcie

Základom našej práce sú aktivity v odborných sekciách. V nich sa naši členovia zameriavajú sa na zdieľanie skúseností, pripomienkovanie a spolupráca pri tvorbe novej legislatívy, šírenie príkladov dobrej praxe, spoločné kampane.

Odborná sekcia súkromných materských škôl

Odborná sekcia súkromných materských škôl

vedúca sekcie

PaedDr. Beáta Nemcová beata.nemcova@sukromneskoly.sk

Odborná sekcia súkromných základných umeleckých škôl

Odborná sekcia súkromných základných umeleckých škôl

vedúca sekcie

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. eva.ohradanova@sukromneskoly.sk

Odborná sekcia súkromných základných škôl

Odborná sekcia súkromných základných škôl

vedúci sekcie

Ing. Juraj Droppa juraj.droppa@sukromneskoly.sk

Odborná sekcia súkromných konzervatórií

Odborná sekcia súkromných konzervatórií

vedúca sekcie

Mgr. art. Katarína Sninská, ArtD. katarina.sninska@sukromneskoly.sk

Odborná sekcia zriaďovateľov

Odborná sekcia zriaďovateľov

vedúci sekcie

Ing. Peter Halák peter.halak@sukromneskoly.sk

Odborná sekcia súkromných stredných škôl

Odborná sekcia súkromných stredných škôl

vedúca sekcie

Ing. Helena Chudá helena.chuda@sukromneskoly.sk

Odborná sekcia psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva

Odborná sekcia psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva

vedúca sekcie

Mgr. Miroslava Robinson miroslava.robinson@sukromneskoly.sk