Odborné sekcie:

Základom našej práce sú aktivity v odborných sekciách.

V nich sa naši členovia zameriavajú sa na zdieľanie skúseností, pripomienkovanie a spolupráca pri tvorbe novej legislatívy, šírenie príkladov dobrej praxe, spoločné kampane.

 

Vedúci sekcií:

 • Odborná sekcia súkromných materských škôl: Beáta Nemcová, beata.nemcova@sukromneskoly.sk
 • Odborná sekcia súkromných základných škôl: Anna Thomková, anna.thomkova@sukromneskoly.sk
 • Odborná sekcia súkromných stredných škôl: Ing. Helena Chudá, helena.chuda@sukromneskoly.sk
 • Odborná sekcia súkromných konzervatórií: Mgr. art. Katarína Sninská, ArtD., katarina.sninska@sukromneskoly.sk
 • Odborná sekcia súkromných základných umeleckých škôl: Mgr.art. Eva Ohraďanová, eva.ohradanova@sukromneskoly.sk
 • Odborná sekcia mimoškolských aktivít a vzdelávania: Ing. Pavol Barňák, pavol.barnak@sukromneskoly.sk
 • Odborná sekcia psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva: PhDr. Miroslava Robinson, miroslava.robinson@sukromneskoly.sk
 • Odborná sekcia zriaďovateľov: Ing. Peter Halák, peter.halak@sukromneskoly.sk

Kľúčové aktivity v roku 2017:

  Sumár momentálne pripravujeme a .

  Kľúčové aktivity v roku 2017:

  • pripomienkovanie legislatívy
  • spolupráca pri premiére filmu Dancer za účasti svetového umelca Sergeia Polunina v Bratislave a jeho nekomerčnom premietaní pre školy na Slovensku
  • pripomienkovanie dokumentu Učiace sa Slovensko
  • spolupráca v kampani 8-ročných gymnázií Bratislavského kraja

  Pin It on Pinterest

  Share This