Zástupcovia súkromných škôl v KROVP

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) je poradným orgánom predsedu samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
 • Bratislavský VÚC: Bohuslav Bača, akad. maliar, ssus@ssus.sk
 • Trnavský VÚC: Viera Nebylová, nebyla@stkdn.sk
 • Nitriansky VÚC: Ing. Ondrej Mokoš, ondrej.mokos@sukromneskoly.sk
 • Trenčiansky VÚC: Ing. Helena Chudá, elena.chuda@sukromneskoly.sk
 • Banskobystrický VÚC: Iveta Michalíková, info@skolapodnikania.sk
 • Žilinský VÚC: Mgr. art. Eva Ohraďanová, eva.ohradanova@sukromneskoly.sk
 • Košický VÚC: Ľubica Petríková, lubica.petrikova@sukromneskoly.sk
 • Prešovský VÚC: Ing Emil Blicha, emil.blicha@sukromneskoly.sk

Kľúčové aktivity v roku 2017:

  Sumár momentálne pripravujeme a .

  Kľúčové aktivity v roku 2017:

  • pripomienkovanie legislatívy
  • spolupráca pri premiére filmu Dancer za účasti svetového umelca Sergeia Polunina v Bratislave a jeho nekomerčnom premietaní pre školy na Slovensku
  • pripomienkovanie dokumentu Učiace sa Slovensko
  • spolupráca v kampani 8-ročných gymnázií Bratislavského kraja

  Pin It on Pinterest

  Share This