Zástupcovia súkromných škôl v KROVP

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) je poradným orgánom predsedu samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
  • Bratislavský VÚC: Bohuslav Bača, akad. maliar, ssus@ssus.sk
  • Trnavský VÚC: Viera Nebylová, nebyla@stkdn.sk
  • Nitriansky VÚC: Ing. Ondrej Mokoš, ondrej.mokos@sukromneskoly.sk
  • Trenčiansky VÚC: Ing. Helena Chudá, elena.chuda@sukromneskoly.sk
  • Banskobystrický VÚC: Iveta Michalíková, info@skolapodnikania.sk
  • Žilinský VÚC: Mgr. art. Eva Ohraďanová, eva.ohradanova@sukromneskoly.sk
  • Košický VÚC: Ľubica Petríková, lubica.petrikova@sukromneskoly.sk
  • Prešovský VÚC: Ing Emil Blicha, emil.blicha@sukromneskoly.sk

Pin It on Pinterest

Share This