24. január 2022

23. január 2022

aktuality v mailovej schránke

EDUweek 2022/04 – registrácia na rokovania odborných sekcií a najnovšie informácie

Koniec januára a začiatok februára je v znamení rokovania odborných sekcií, na ktoré je potrebné sa zaregistrovať.

Termíny rokovania odborných sekcií:

 • ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY: Streda, 26. január 2022, od 10.00 do 12.00 h
 • STREDNÉ ŠKOLY: piatok, 28. január 2022, od 13.00 do 15.00 h
 • PORADENSKÉ CENTRÁ: Pondelok, 31. január 2022, od 16.00 do 18.00 h
 • MATERSKÉ ŠKOLY A REGISTROVANÉ PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA: Utorok, 1. február 2022, od 15.00 do 17.00 h
 • ZÁKLADNÉ ŠKOLY: Streda, 16. február 2022, od 15.00 do 17.00 h

Linky na registráciu nájdete v mailových schránkach.

V EDUweeku nájdete aj aktualizácie usmernení k prijímaciemukonaniu na stredné školy.

Kompletný EDUweek si nájdete vo svojich mailoch.

21. január 2022

21. január 2022

aktuality v mailovej schránke

#EDUweek 2022/03 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania

Informujeme Vás o stretnutiach našich zástupcov v pracovných skupinách MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a ďalších aktivitách.

Kľúčovou témou je harmonogram online rokovaní odborných sekcií ASŠŠZ, ako aj súhrn aktuálnych informácií z oblasti výchovy a vzdelávania.

Z EDUweeku vyberáme aktuálnu informáciu k transformácii poradenského systému

„Pri ostatnej aktualizácii krokov spojených s transformáciou poradenského systému sme Vám avizovali zverejnenie podporných úrovní 1-5. stupňa do konca decembra. Zverejnenie podporných úrovní je aktuálne v omeškaní. Ospravedlňujeme sa vám za časový sklz, veríme však, že povedie k o to kvalitnejšiemu a aj pre vás prínosnejšiemu výsledku…“

Viac: https://vudpap.sk/aktualne-informacie-k-tranformacii-poradenskeho-systemu/

MŠVVaŠ SR nás požiadalo o zber podnetov k zlepšeniu Školského semafora. Aj napriek stanovenému termínu, u nás ich zbierame priebežne, posielajte ich na info@sukromneskoly.sk.

Kompletný EDUweek si nájdete vo svojich mailoch.

12. január 2022

aktuality v mailovej schránke

#legislativa

Súhrn legislatívy, ktorá bola zverejnená za ostatné týždne aj s prelinkovaním na zdroj: slov-lex. sk:

Dátum zverejnenia: 08. 01. 2022

 • Zákon 2/2022 Z. z.: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum zverejnenia: 30. 12. 2021

 • Vyhláška 541/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole
 •  Vyhláška 542/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach

Dátum zverejnenia: 28. 12. 2021

 • Vyhláška 525/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
 • Vyhláška 526/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 • Vyhláška 527/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o edukačných publikáciách

Dátum zverejnenia: 21. 12. 2021

 • Zákon 507/2021 Z. z.: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Návod: Ako sa pripojiť na webinár

NÁVOD: AKO SA PRIPOJIŤ NA WEBINÁR

Ak sa prvý raz pripájate na náš webinár, fotografie Vám určite pomôžu...

Platforma CISCO WEBEX

Pretože sa snažíme vytvoriť bezpečný priestor na online komunikáciu, používame aplikáciu CISCO WEBEX, ktorá zabezpečuje nielen vysokú kvalitu obrazu a zvuku, ale aj technicky zabezpečené bezpečné pripojenie.  

Základné pravidlá pripájania sa na webinár

Čo potrebujete predtým, ako sa pripojíte na webinár?

 • svoje prihlasovacie meno a mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii (mailovú adresu si zapamätáte ľahko – na ňu dostávate mail s prihlasovacími údajmi, ale najčastejšie problémy vznikajú často preklepom v mene, prehodením mena a priezviska, nerešpektovaním veľkých a malých písmen, dĺžňov, niektorí si pridajú titul a pri prihlasovaní naň zabudnú a pod…)
 • email s prihlasovacími údajmi, ktorý ste dostali z mailovej adresy Stella Hanzelovamessenger@webex.com
 • Nezabudnite, že ak nemáte skúsenosti s pripojením sa na webex, prípadne sa naň pripájate prvý raz, je lepšie pripájať sa aspoň 15 minút dopredu, aby sme Vám v prípade potreby mohli pomôcť (problém je, že neviem telefonovať s viac ako 1 účastníkom, preto si pripájanie, prosím, nenechajte na poslednú chvíľu).
 • A ak sa aj nepripojíte načas, buďte v pohode, po webinári budete mať prístup k záznamu.

Pripájanie sa na webinár

Správa s údajmi na pripojenie...

…môže vyzerať aj takto – v tomto prípade napr. gmail zabezpečí nefunkčnosť liniek, štandardne by malo postačiť kliknutie na zelené tlačidlo. (Čo urobiť, aby sa stala správa dôveryhodnou? Treba uložiť odosielateľa medzi svoje kontakty, prípadne ju preniesť do spamu a tam označiť TOTO NIE JE SPAM).

Kde nájdem linku na pripojenie, heslo a číslo schôdzky?

Keď si pozriete správu nižšie, máte tam tri dôležité riadky:

– linku na pripojenie (tu skopírujete do nového okna)

– číslo podujatia (treba samostatne vložiť, ak sa automaticky nezobrazí)

– heslo (treba samostatne vložiť, ak sa automaticky nezobrazí)

Otvorenie linky na pripojenie

Stránka, ktorá sa zobrazí po načítaní – ak sa pripájate prvý raz, ponúkne Vám stiahnutie miniaplikácie, ktorá zabezpečí automatickú kvalitu a nastavenie zvuku i obrazu. keďže na webinári ste v role diváka s možnosťou písania otázok, postačí Vám aj pripojenie cez webový prehliadač.

Stiahnutie miniaplikácie

Miniaplikáciu si sťahujete a následne otvárate štandardným spôsobom. (Niekedy sa môže stať, že správca v počítači, ktorý používate, zakázal sťahovanie – v tom prípade použijete pripojenie druhým spôsobom (cez webový prehliadač.)

Inštalácia miniaplikácie webex

Nájdite miniaplikáciu (na tomto PC vpravo hore šípka označuje stiahnuté súbory) a kliknutím ju otvoríte.

Trochu trpezlivosti, prosím

Teraz kliknúť len raz a treba trochu počkať, sem-tam si prečítať zábavné upozornenie a počkať, kým sa aplikácia pripraví (v tejto časti, ak kliknete viackrát, aplikácia sa Vám začne načítavať toľkokrát a nakoniec Vám to prestane fungovať…)

Takmer všetko pripravené

V tejto chvíli je webex pripravený (a doterajšie fázy už v budúcnosti preskočíte)…

Teraz sa treba sústrediť najviac

V hornom políčku uveďte prihlasovacie meno z registračného formulára v podobe, ako ste ho tam uviedli, pod ním svoju mailovú adresu, na ktorú Vám prišiel mail (a uviedli ste ju tiež v registračnom formulári).

UPOZORNENIE! Následne klikáte na tlačidlo Další (šedá oválna plocha).

(Na text Přihlásit se klikajú len tí, čo majú vlastné konto na webexe, napr. hostitelia, ako je to uvedené v úvode textu – Vy ste teraz však v pozícii hosťa.) Toto býva najčastejšia chyba, prečo sa niektorí účastníci nevedia pripojiť a potom ich obrazovka stále vracia naspäť.

A už ste v predsieni

.Dostali ste sa pred dvere konferenčnej miestnosti, reproduktor a mikrofón testovať nemusíte, ale nezabudnite sa pripojiť a stlačiť Připojiť se k webináři.

Vítame Vás na webinári

V tejto chvíli ste už na správnom mieste a treba už len trpezlivo počkať na začiatok.

Vpravo dole je Konverzace – miesto, kde môžete písomne komunikovať s ostatnými účastníkmi, prípadne napísať doplňujúcu otázku. Ak chcete opustiť webinár, kliknete na červený kruh na dolnej lište alebo vpravo hore na krížik a následne na Opustit webinář.

Ak idete cez webový prehliadač

…po takejto obrazovke by sa mala zobraqziť opäť tá s čiernym pozadím a ďalší postsup je rovnaký…

Nezabudnite, webinár sa „otvára“ spravidla polhodinu pred začiatkom – môžete sa pripojiť, odpojiť a opäť pripojiť, ak porebujete pomoc, nenechávajter si ju na poslednú chvíľu, aby ste neprišli o informácie hnuedď zo začiatku (spravidla 10 účastníkov, ktorí majú problém, je cca 15 minút komunikácie).

VĎakujeme za pozornosť a veríme, že tento návod bude obojstrannou pomocou. Ak sa Vám aj napriek tomu nepodarí pripojiť, zatelefonujte mi – skontrolujeme hlavne prihlasovacie meno a mailovú adresu a následne by to malo fungovať… Teším sa na stretnutie s Vami v online priestore!

Stella Hanzelová

Telefón: +421 948 215 854

14. január 2022

14. január 2022

aktuality v mailovej schránke

#EDUweek 2022/02

Súhrn najnovších informácií z diania v oblasti školstva a vzdelávania. Obsahuje odpočet našich aktivít za predchádzajúce obdobie a rámcový plán aktivít na najbližší týždeň.

Z EDUweeku vyberáme #Čítanie na víkend:

 • PISA A UMELÁ INTELIGENCIA: Správa o programe vzdelávacieho odboru OECD, ktorý začal pripravovať nástroje na hodnotenie úrovne transformácie školstva členských štátov, ktorých potrebu vyvoláva vývoj umelej inteligencie: PISA a umělá inteligence
 • SPOZA HRANÍC: O ŠTEFFL O ŠKOLSTVE V ROKU 2022: Inšpirujme sa – blogový príspevok o tom, čo by sa malo zmeniť v českom školstve v roku  2022.
 • MODERNÁ ŠKOLSKÁ KNIŽNICA: Zoskupenie Milujem školské knižnice Vás pozýva na online rozhovor o tom, ako vyzerá moderná školská knižnica: Rozhovor Ivety Hurnej a Tibora Hujdiča o tom, aké funkcie spĺňa moderná školská knižnica a v čom je odlišná od verejnej knižnice. Iveta Hurná je riaditeľkou Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

13. január 2022

13. január 2022

aktuality v mailovej schránke

#VZN/zmluva

Upozornenie na nekalé praktiky a k ochrane dobrého mena ASŠŠZ v súvislosti s návrhom zmluvy, ktorú uzatvárajú neštátni zriaďovatelia so samosprávami.

Asociácii sa dostal do rúk návrh zmluvy (údajne z dielne ASŠŠZ) a obsahuje znenia, ktoré zaväzujú samosprávu nad rámec zákona: „Takéto praktiky nie sú v súlade s našimi usmerneniami a ani s hodnotami, ktoré ASŠŠZ vyznáva a snažíme sa nimi inšpirovať aj našich nečlenov. Vyzývame všetkých, aby sa takýmto praktikám vyhýbali a uprednostnili nekonfliktné riešenia pri uzatváraní minimalistických a korektných zmlúv v zmysle zákona.“

Vzhľadom na to, že niektorí mail ASŠŠZ s inštrukciami k uzatvoreniu zmlúv preposielali aj nečlenom ASŠŠZ, žiadame ich, aby v záujme ochrany dobrého mena našej organizácie upozornili adresátov, že takéto správanie nie je v súlade s našimi hodnotami, je nekorektné a poškodzuje dobré meno Asociácie.

Zároveň žiadame členov, aby v budúcnosti pri preposielaní mailov zvážili riziko zneužitia nami poskytnutých informácií voči nám samotným.

Pin It on Pinterest