1. 9. 2020 BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Ako viesť tím v nestabilných podmienkach?

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Ako viesť tím v nestabilných podmienkach?

utorok 1. september 2020 o 19.00| online motivačný webinár pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

Venujte si v predvečer začiatku nového školského roka 1 hodinu pre seba v podobe účasti na motivačnom webinári s medzinárodným trénerom manažérskych zručností P. Urbancom. Náš partner vo vzdelávaní Vám po letnom tréningovom kurze ponúkne svoje rady a skúsenosti, aby ste odhodlane a presvedčivo naštartovali svoj kolektív v nových – nestabilných podmienkach.

Webinár je určený ako darček výhradne zriaďovateľom a riaditeľom. Poskytujeme ho bezplatne, potrebná je registrácia.

VIAC O WEBINÁRI

Peter Urbanec, medzinárodný kouč a lektor Vás spolu s Evou Ohraďanovou, štatutárnou zástupkyňou pozývajú stráviť podvečernú hodinu symbolicky pred začiatkom školského roka v družnom rozhovore, ako naštartovať kolektív, ktorý sa schádza v neistých podmienkach spôsobených mimoriadnou situáciou spôsobenou so zhoršovaním sa pandémie COVID-19.

Dátum a čas:

utorok 1. september 2020 od 19.00 h

Linka na webinár:

pošleme ju najneskôr 24 hodín pred podujatím na mail zaregistrovaným záujemcom

ÚČASŤ

Webinár Vám poskytujeme ako darček pri splnení podmienky:

 • ste člen/čakateľ ASŠŠZS (s uhradeným členským príspevkom na rok 2020) alebo
 • ste nečlen – zriaďovateľ/riaditeľ súkromnej školy alebo školského zariadenia
 • na webinár ste sa zaregistrovali

Linka na webinár

Linka na webinár Vám príde v priebehu pondelka/utorka z mailovej adresy peter@impulzy.cz:

Sprevádza Vás

Ing. Peter Urbanec
Ing. Peter Urbanec

 Peter Urbanec

lektor, kouč, tréner manažérskych zručností, zakladateľ a majiteľ konzultantskej spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. a spoločnosti S radostí k úspechu, s.r.o. sa už viac ako 25 rokov špecializuje na témy obchod, manažment a osobný rozvoj ľudí. Jeho konzultantské aktivity siahajú až na ázijský kontinent. Petrove tréningy sú praktické a ľudské. Je autorom najpredávanejších online tréningov na témy manažment, obchod, vyjednávanie a motivácia.  Veľa osobností sa vyjadrilo, že Peter Urbanec je jeden z najinšpiratívnejších ľudí Slovenska a Čiech.

Jeho výnimočnosť spočíva v schopnosti priviesť ľudí k zamysleniu. Dokáže ľudí motivovať, aby v sebe objavili vnútornú silu a využívali svoj vlastný potenciál. 

Ak ste sa doteraz s Petrom Urbancom nestretli na našom májovom webinári Riaditeľ ako líder zmeny, tak Vám ako ochutnávku ponúkame jedno z jeho motivačných videí.

Ak ste zriaďovateľom/riaditeľom súkromnej školy alebo školského zariadenia, úspech celého kolektívu je priamo úmerný Vašim líderským schopnostiam a manažérskym zručnostiam.

Zdokonaľte si ich už počas tohto leta v tréningovom programe s Petrom Urbancom (z webinára Riaditeľ ako líder zmeny), ktorý Vám prinášame s výraznou zľavouaž do 15. septembra 2020.

Potrebujete prístup na internet (nie stále), čas pre svoj rozvoj a chuť na sebe pracovať.

Náš partner

Prázdninový tréningový program Manažérske impulzy Vám ponúkame v spolupráci s medzinárodným koučom Petrom Urbancom a jeho konzultantskou spoločnosťou GARNET PEERS:

Náš biznis je vzdelávať podnikateľov a manažérov na celom svete. Naša radosť je podeliť sa so skúsenosťami aj s Vami všetkými, ktorí vzdelávate ďalšie generácie Slovenska.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA

 

je vzdelávací program, ktorý ASŠŠZS naštartovala v roku 2020 s cieľom prinášať svojim členom nové znalosti a zručnosti potrebné pre lídrov v oblasti školstva a vzdelávania.

V rámci programu sa už uskutočnili podujatia:

 • Riaditeľ ako líder zmeny (spoločný webinár so ZKŠŠ) – máj 2020
 • Čo treba vedieť o VZN (webinár) – jún 2020
 • Manažérske impulzy – júl-august 2020 | online prázdninový tréningový program pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

Upozornenie: Register škôl ani register služieb nie je RIS, ale spoplatnená služba

Už Vám telefonovali? Dnes sme mali v asociácii telefonát z čísla 0948 696 628 alebo z čísla 0948 247 935?

Naše odporúčanie:

Buďte ostražití a ak nechcete platiť komerčnú službu – zverejnenie svojich údajov na webe za 200 €, odporúčame ukončiť telefonát už na začiatku.

Pripájame aj upozornenie zverejnené na informačnej stránke MŠVVaŠ SR – RISportal:

Na základe skúsenosti z júna 2020, kedy mnohých z Vás už opakovane oslovila rovnaká spoločnosť, sme sa zverejniť rozhodli upozornenie na telefonáty z čísiel:

 • 0948 696 628
 • 0948 247 935

Priebeh telefonátu:

Nám sa telefonistka predstavila ako Register služieb (v júni mnohým školám ako Register škôl) a oznámila, že sa nám končí objednávanie služieb na www.registersluzieb.sk a chce aktualizovať údaje (Nepravdivé tvrdenie, neevidujeme s nimi zmluvu, ani bezodplatnú.):

 1. Telefonistka sa predstaví ako Register škôl/Register služieb,
 2. Následne si od Vás vypýta overenie Vašich údajov a potvrdenie, že hovorí s riaditeľom/zriaďovateľom
 3. Informuje o končiacej sa službe a žiada potvrdenie alebo opravu údajov
 4. Následnou komunikáciou môžete byť vovedený do omylu, že ide o povinný register
 5. Následne, ako nám potvrdila nemenovaná zriaďovateľka, Vám príde faktúra s povinnosťou platby 200 €.

Chceme Vás upozorniť, že ide o aktivity súkromnej spoločnosti, na ktorú nemáte povinnosť reagovať, ani platiť uvedenú sumu, pokiaľ z vlastného presvedčenia nechcete, aby Vaša škola bola uvedená na jednej z mnohých komerčných stránok, v tomto prípade na https://www.registerskol.sk/

IČO na tomto webe  nasvedčuje, že ide o spoločnosť Profesionálny register s.r.o. – reklamnú agentúru a agentúru, ktorej cieľom je spracovanie dát… (https://finstat.sk/46938079) . O uvedených praktikách sme v júni informovali aj MŠVVaŠ SR.

Už v minulosti sme mali skúsenosti s podobnými praktikami, kedy školám, ktoré sú členmi rôznych záujmových združení v oblasti vzdelávania, prichádzali pro forma faktúry, vystavenej spoločnosťou https://finstat.sk/51076403/obchodny_register , ktorá sa názvom nápadne podobala napr. našej Asociácii https://sukromneskoly.sk/4105-2/ a v súčasnosti jej názov je opäť iný: Združenie škôl a školských zariadení s. r. o., avšak opäť išlo len o komerčné aktivity s cieľom priniesť firme zisk.

Ak máte s uvedenou spoločnosťou skúsenosti aj Vy, napíšte nám na info@sukromneskoly.sk

ASŠŠZS: Žiadame upresnenia k otvoreniu školského roka

ASŠŠZS  dňa 20. augusta 2020 na základe podnetov svojich členov a v mene zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku požiadala Úrad verejného zdravotníctva SR o upresnenie záväzných pokynov vyplývajúcich z opatrení hlavne pri organizácii začiatku školského roka v ZUŠ a v CŠPP a CPPPaP, ktoré nie sú zrejmé z Manuálov zverejnených MŠVVaŠ SR dňa 18.8.2020 a vypracovaných na základe opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR, ale na základe ktorých súkromní zriaďovatelia a riaditelia sú povinní vypracovať pokyny upravujúce podmienky konkrétnej ZŠ/ZUŠ/ŠKD/CVČ/CŠPP/CPPPaP na obdobie školského roku 2020/2021.

Kópiu žiadosti sme adresovali aj MŠVVaŠ SR.

Ako majú postupovať zriaďovatelia a riaditelia ZUŠ v týchto prípadoch:

1. TELOCVIČNE AKO/A TANEČNÉ SÁLY:

V prípade tanečných odborov, ako aj odboru literárno-dramatického odboru (LDO) sú priestormi pre pohybové aktivity telocvične alebo tanečné sály. V zmysle usmernení je fungovanie telocviční zakázané.

Ako v tomto prípade majú príslušné odbory ZUŠ postupovať? Majú do 20. 9. 2020 zakázané aktivity?

2. NOSENIE RÚŠOK:

Pre mnohé odbory je nosenie rúška počas výučby neaplikovateľné, pretože zamedzuje plneniu vzdelávacieho programu alebo môže spôsobiť zdravotný kolaps (dychové nástroje, tanec, LDO).

Majú tieto odbory výnimku z nosenia rúšok?

3. ZATVÁRANIE ZARIADENÍ (výskyt COVID-19):

Ak na základe ochorenia žiaka budú rozhodnutím RÚVZ jednotlivé ZŠ zatvárané, je zabezpečené, že príslušné RÚVZ budú informovať aj ďalšie školské subjekty (ZUŠ, CŠPP a CPPPaP, CVČ..), aby sa zamedzilo šíreniu v prípade, že rodič zabudne príslušnú ZUŠ/školské zariadenie informovať?

Ako majú postupovať zriaďovatelia a riaditelia CŠPP a CPPPaP v týchto prípadoch:

4. PRIESTORY NA IZOLÁCIU a PODOZRENIE na COVID-19:

Do centra CPPPaP a CŠPP prichádza maximálne 1 klient v sprievode 1 dospelého zákonného zástupcu (ZZ), ktorý väčšinou čaká mimo priestor centra na ukončenie aktivity a centrum neorganizuje žiadne spoločné aktivity. V prípade akéhokoľvek symptómu z dotazníka rodičovi dieťa ani ZZ nie sú vpustení do priestorov centra. Činnosti vykonávajú odborní zamestnanci v samostatných miestnostiach, znamená to, že je situácia „jeden OZ + 1 klient, max. + 1 zák. zástupca v prípade, že dieťa/žiak/klient nie je schopný pracovať samostatne), napr. 2 h trvajúca diagnostika, resp. 45 min. trvajúca intervencia.

Je potrebné napriek tomu vyčleniť priestor pre izoláciu alebo stačí, ak sa aj napriek spomínaným opatreniam objaví klient s podozrením, že zostane v miestnosti, kde sa nachádzal?

5. RANNÝ FILTER

Klienti sa v centre nezdržiavajú počas celého dňa, mnohí prichádzajú v popoludňajších hodinách. Dotýka sa aj ich „zabezpečenie ranného filtra“?

6. NOSENIE RÚŠKA – VÝNIMKY

Platí aj naďalej pôvodne stanovená „výnimka“ nosenia rúška či štítu pre deti napr. autistického spektra alebo úzkostné?

7. PODOZRENIE na COVID-19

Ak sa predsa len objaví klient s podozrením, zastavuje sa činnosť pre všetkých v centre, alebo len tých, čo s ním prišli do kontaktu?

Chronológia a doplnenie informácií:

20. 8. 2020

odoslanie žiadosti ÚVZ SR, v kópii MŠVVaŠ SR

21. 8. 2020

Odpoveď ÚVZ SR: „Ohľadom nejasností týkajúcich sa pokynov vyplývajúcich z opatrení hlavne pri organizácii začiatku školského roka v ZUŠ a v CŠPP a CPPPaP, ktoré nie sú zrejmé treba kontaktovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.: https://www.minedu.sk/.“

24. 8. 2020

Preposlanie pôvodného listu spolu s  odpoveďou ÚVZ SR na MŠVVaŠ SR

SKAV: Online debaty o výzvach a príležitostiach v školskom roku 2020/2021

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV) organizuje počas augusta  2020 sériu streamovaných online debát, ktoré sú  zamerané na výzvy a príležitosti v novom školskom roku 2020/2021 v kontexte pokračujúcej pandémie.

Za ASŠŠZS sa na debatách zúčastní viceprezidentka Mária Smreková a štatutárna zástupkyňa Eva Ohraďanová.

Debaty sa budú konať v čase medzi 10:00-11:15 h, sledovať ich môžete cez MS Teams na  https://aka.ms/skav alebo na FB stránke Deti nepočkajú.

Záznam z debát bude zároveň k dispozícii na youtube.com.

Termíny a témy debát:

1. debata 13. 8. 2020 

PROAKTÍVNE ŠKOLY O PRÍPRAVE NA SEPTEMBER

2. debata 20. 8. 2020 

PRINCÍPY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

3. debata 24. 8. 2020

PODPORA DETÍ S ROZMANITÝMI POTREBAMI

4. debata 26. 8. 2020 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT POČAS PANDÉMIE

5. debata 28. 8. 2020 

DÁTA Z 1. VLNY PANDÉMIE

Séria debát nadväzuje na priority, ktoré boli pomenované v rámci 12 tematických a 8 regionálnych online debát SKAV k reflexii 1. vlny pandémie v mesiacoch máj – júl 2020 a na závery 6 ČR-SR online debát, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch apríl – jún 2020.

SKAV je partnerom ASŠŠZS. V auguste 2019 v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie a členovia Správnej rady ASŠŠZS sú pravidelne prizývaní na aktivity SKAV, ktorej zakladateľom je tím Kvalitneskolstvo.sk.

Do 15. 9. 2020 BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Manažérske impulzy

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Manažérske impulzy

júl-august 2020 | online prázdninový tréningový program pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

Ak ste zriaďovateľom/riaditeľom súkromnej školy alebo školského zariadenia, úspech celého kolektívu je priamo úmerný Vašim líderským schopnostiam a manažérskym zručnostiam.

Zdokonaľte si ich už počas tohto leta v tréningovom programe s Petrom Urbancom (z webinára Riaditeľ ako líder zmeny), ktorý Vám prinášame s výraznou zľavou.

Potrebujete prístup na internet (nie stále), čas pre svoj rozvoj a chuť na sebe pracovať.

TRÉNINGOVÝ PROGRAM

Väčšina z nás veľmi dobre rozumie všetkému, čo súvisí so vzdelávaním. Každý zriaďovateľ/riaditeľ by mal však nielen rozumieť obsahu vzdelávania a procesom, ktoré s ním súvisia, ale mal by byť zručným manažérom a vizionárom. Poďme teda počas tohto leta pracovať na našich manažérskych zručnostiach, aby sme sa do nového školského roka vrátili ako lídri zmien posilnení novými zručnosťami.

Získate:

 • prístup k online tréningovému programu s viac ako 20 videami rozdeleným do 6 kapitol (1 kapitola: 3-4 videá, trvanie cca 45 minút) a špeciálnou kapitolou (3 videá) určenou riaditeľom škôl
 • možnosť stiahnuť kapitoly aj ako MP3 nahrávky na prehrávanie počas ciest,
 • aplikačné listy na overenie získaných vedomostí a
 • možnosť „živého seminára – konzultácií“ s P. Urbancom v Liptovskom Jáne (hradíte si len stravu a ubytovanie) – ponuka platí v rámci kapacitných možností penziónu,
 • permanentnú motivačnú príručku pri plánovaní kľúčových stretnutí, dôležitých rozhodnutí, strate motivácie posúvať dianie správnym smerom…

Prístup

 • Prihlásiť sa môžete do 15. septembra 2020 (vyšli sme v ústrety všetkým, čo to počas leta z dôvodu dovoleniek nestihli).
 • Po vyplnení prihlášky a úhrade faktúry dostanete prístupové práva na objednaný počet vstupov.
 • Prístupové práva k využívaniu programu máte časovo neobmedzené.

POPLATOK

Tento tréningový program si počas roka môžete kúpiť za bežne dostupnú cenu 500 € (bez DPH). Pre súkromné školy a školské zariadenia je k dispozícii za zvýhodnených podmienok:

 • Členovia ASŠŠZS (s uhradeným členským príspevkom na rok 2020). 1. účastník: 50 €, ďalší účastník: 30 €
 • Nečlenovia (zriaďovateľ/riaditeľ súkromnej školy/školského zariadenia): 1. účastník: 200 €, ďalší účastník: 60 €

Ceny sú uvedené bez DHP, faktúru hradíte partnerskej organizácii.

Sprevádzajú Vás

Ing. Peter Urbanec
Ing. Peter Urbanec

 Peter Urbanec

lektor, kouč, tréner manažérskych zručností, zakladateľ a majiteľ konzultantskej spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. a spoločnosti S radostí k úspechu, s.r.o. sa už viac ako 25 rokov špecializuje na témy obchod, manažment a osobný rozvoj ľudí. Jeho konzultantské aktivity siahajú až na ázijský kontinent. Petrove tréningy sú praktické a ľudské. Je autorom najpredávanejších online tréningov na témy manažment, obchod, vyjednávanie a motivácia.  Veľa osobností sa vyjadrilo, že Peter Urbanec je jeden z najinšpiratívnejších ľudí Slovenska a Čiech.

Jeho výnimočnosť spočíva v schopnosti priviesť ľudí k zamysleniu. Dokáže ľudí motivovať, aby v sebe objavili vnútornú silu a využívali svoj vlastný potenciál. 

Mgr. Martin Padalik

je psychológ a externý konzultant spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. s viac ako 15 ročnou praxou v oblasti obchodu, manažmentu a osobného rozvoja. Pre svojich klientov je prínosom v nastavení systémov a procesov. Pri drilových tréningoch dokáže vďaka svojej schopnosti presnej a správne cielenej spätnej väzby pomôcť ľuďom k skutočnej sebareflexii.

Pri osobnom koučingu, ako erudovaný psychológ dokáže koučovanému ujasniť si životné a pracovné priority. Výsledkom je skĺbenie priorít s očakávaním spoločnosti.

Mgr. Martin Padalik
Mgr. Martin Padalik

Náš partner

Prázdninový tréningový program Manažérske impulzy Vám ponúkame v spolupráci s medzinárodným koučom Petrom Urbancom a jeho konzultantskou spoločnosťou GARNET PEERS:

Náš biznis je vzdelávať podnikateľov a manažérov na celom svete. Naša radosť je podeliť sa so skúsenosťami aj s Vami všetkými, ktorí vzdelávate ďalšie generácie Slovenska.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

 

Ak chcete vedieť viac informácií, spýtajte sa nás.

Kedy musím začať s tréningom?

Rozhodnutie je na Vás. Môžete začať hneď, môžete si postup najprv premyslieť a tréningy naplánovať na čas, kedy sa budete vedieť najlepšie sústrediť.

Aké témy obsahuje tréning?

Obsahom kurzu sú názorné tréningové videá manažérskych impulzov, ktorým predchádza úvodná špeciálna kapitola určená riaditeľom škôl a školských zariadení., ktorá obsahuje:

 

0. KAPITOLA PRE ŠKOLY

 • Riaditeľ školy je manažér i líder
 • Riaditeľ je osobnosť
 • Komunikácia je cesta

1. KAPITOLA: Vedúci a Nováčik

 • 1.1. Než príjmete nového človeka
 • 1.2. Nájsť a vybrať
 • 1.3. Náplň pracovných dní

2. KAPITOLA: ROZDEĽ A PANUJ

 • 2.1. Vedúci rozdeľuje úlohy
 • 2.2. Motivačná kontrola, pochvala
 • 2.3. Ľudia nerobia, čo majú

3. KAPITOLA: RIADIM SVOJ TÍM

 • 3.1. Efektívne porady
 • 3.2. Zmysluplná spolupráca
 • 3.3 Verejná pochvala a kritika

4. KAPITOLA: AKO CHCIEŤ VIAC

 • 4.1. Ako zvyšovať výkon pracovníkov
 • 4.2. Ako nachádzať nové cesty
 • 4.3. Samostatnosť a zodpovednosť

5. KAPITOLA: AKADÉMIA MOTIVÁCIE

 • 5.1. Výsledky alebo vzťahy
 • 5.2. Ako viesť  tím?
 • 5.3. Ako viesť výrobný tím?
 • 5.4. Komunikácia lídra

6. KAPITOLA: MANAŽÉRSKA AKADÉMIA

 • 6.1. Efektívny manažér každý deň
 • 6.2. Riadenie projektu v kocke
 • 6.3. Priame riadenie zmien a kríz
 • 6.4. Rozvojové riadenie 
Môžem sa prihlásiť len na víkendový kurz s P. Urbancom?

Víkendový pobyt s P. Urbancom plánujeme na posledný víkend v auguste výhradne pre účastníkov prázdninového tréningového programu. V prípade väčšieho záujmu výhradne o víkendový kurz budeme rokovať aj o tejto možnosti.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA

 

je vzdelávací program, ktorý ASŠŠZS naštartovala v roku 2020 s cieľom prinášať svojim členom nové znalosti a zručnosti potrebné pre lídrov v oblasti školstva a vzdelávania.

V rámci programu sa už uskutočnili podujatia:

 • Riaditeľ ako líder zmeny (spoločný webinár so ZKŠŠ) – máj 2020
 • Čo treba vedieť o VZN (webinár) – jún 2020