ASŠŠZS: Podieľame sa na tvorbe PHSR BSK, pridajte sa…

Zriaďovatelia súkromných škôl a školských zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu svojimi plánovanými rozvojovými aktivitami na výhľadové obdobie do roku 2027 zapojiť do tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK vyplnením údajov do zásobníka projektov najneskôr 1. septembra 2020. Na projekty, ktoré budú súčasťou Programu, môžu získať aj finančnú podporu z fondu obnovy.

ASŠŠZS je jedným z partnerov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pri tvorbe nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov.

Na základe iniciatívy BSK sa ASŠŠZS zapojila do príprav Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov.

Pre BSK je jednou z TOP priorít vzdelávanie a snaha „dobehnúť“ zameškaný modernizačný dlh v školstve (BSK mal v minulosti obmedzený prístup k eurofondom).  Kvôli čo najpresnejšiemu identifikovaniu rozvojových zámerov na svojom území sú preň dôležité aj podklady zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení. Už v súčasnosti napr. kvôli nedostatku kapacít v mestskou časťou zriadeným MŠ,  stanovený počet rodičov bratislavskej Petržalky dostáva finančnú podporu určenú na dofinacovanie dieťaťa v súkromnej MŠ.

ASŠŠZS túto výzvu prijala. Zapojenie sa súkromných škôl a školských zariadení so svojimi výhľadovými projektmi môže byť pre ne len prínosom. Ak budú zakomponované do PHSR, je veľká pravdepodobnosť, že na tie projekty, ktoré budú dopĺňať Program rozvoja, resp. ako jediné ponúkať aktivity alebo služby nevyhnuté pre rozvoj regiónu, bude vyčlenená aj finančná podpora z Fondu obnovy.

„Školstvo je naozaj alfa a omega našej krajiny. Ak chceme Slovensko zdvihnúť na úplne inú úroveň a priniesť ľuďom omnoho lepšiu prácu, omnoho lepšie mzdy a omnoho lepšiu kvalitu života, tak v školstve je práve ten poklad ukrytý.“

Eduard Heger

minister financií SR, EURACTIV: Heger: Peniaze z plánu obnovy EÚ Slovensko investuje najmä do školstva a vedy

Ako sa zapojiť?

Stiahnite si tabuľku projektového zásobníka a vzor na vyplnenie a do 1. 9. 2020 ich odošlite na adresu: alzbeta.kollarova@region-bsk.sk a v kópii na info@sukromneskoly.sk

Konzultácie k vypísaniu projektov:

Ing. Alžbeta Kollárová, Regionálny rozvoj  / Regional development, Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK): alzbeta.kollarova@region-bsk.sk

Dôležité linky

Chronológia

august 2020

úvodné rozhovory o možnej spolupráci

24. 8. 2020

mailing ASŠŠZS všetkým súkromným školám a školským zariadeniam v BSK (vrátane nečlenov ASŠŠZS)

26. 8 2020

spoločné online rokovanie zástupcov BSK a ASŠŠZS

1. 9. 2020

uzávierka prijímania informácií do projektového zásobníka

1. 9. 2020 BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Ako viesť tím v nestabilných podmienkach?

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Ako viesť tím v nestabilných podmienkach?

utorok 1. september 2020 o 19.00| online motivačný webinár pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

Venujte si v predvečer začiatku nového školského roka 1 hodinu pre seba v podobe účasti na motivačnom webinári s medzinárodným trénerom manažérskych zručností P. Urbancom. Náš partner vo vzdelávaní Vám po letnom tréningovom kurze ponúkne svoje rady a skúsenosti, aby ste odhodlane a presvedčivo naštartovali svoj kolektív v nových – nestabilných podmienkach.

Webinár je určený ako darček výhradne zriaďovateľom a riaditeľom. Poskytujeme ho bezplatne, potrebná je registrácia.

VIAC O WEBINÁRI

Peter Urbanec, medzinárodný kouč a lektor Vás spolu s Evou Ohraďanovou, štatutárnou zástupkyňou pozývajú stráviť podvečernú hodinu symbolicky pred začiatkom školského roka v družnom rozhovore, ako naštartovať kolektív, ktorý sa schádza v neistých podmienkach spôsobených mimoriadnou situáciou spôsobenou so zhoršovaním sa pandémie COVID-19.

Dátum a čas:

utorok 1. september 2020 od 19.00 h

Linka na webinár:

pošleme ju najneskôr 24 hodín pred podujatím na mail zaregistrovaným záujemcom

ÚČASŤ

Webinár Vám poskytujeme ako darček pri splnení podmienky:

 • ste člen/čakateľ ASŠŠZS (s uhradeným členským príspevkom na rok 2020) alebo
 • ste nečlen – zriaďovateľ/riaditeľ súkromnej školy alebo školského zariadenia
 • na webinár ste sa zaregistrovali

Linka na webinár

Linka na webinár Vám príde v priebehu pondelka/utorka z mailovej adresy peter@impulzy.cz:

Sprevádza Vás

Ing. Peter Urbanec
Ing. Peter Urbanec

 Peter Urbanec

lektor, kouč, tréner manažérskych zručností, zakladateľ a majiteľ konzultantskej spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. a spoločnosti S radostí k úspechu, s.r.o. sa už viac ako 25 rokov špecializuje na témy obchod, manažment a osobný rozvoj ľudí. Jeho konzultantské aktivity siahajú až na ázijský kontinent. Petrove tréningy sú praktické a ľudské. Je autorom najpredávanejších online tréningov na témy manažment, obchod, vyjednávanie a motivácia.  Veľa osobností sa vyjadrilo, že Peter Urbanec je jeden z najinšpiratívnejších ľudí Slovenska a Čiech.

Jeho výnimočnosť spočíva v schopnosti priviesť ľudí k zamysleniu. Dokáže ľudí motivovať, aby v sebe objavili vnútornú silu a využívali svoj vlastný potenciál. 

Ak ste sa doteraz s Petrom Urbancom nestretli na našom májovom webinári Riaditeľ ako líder zmeny, tak Vám ako ochutnávku ponúkame jedno z jeho motivačných videí.

Ak ste zriaďovateľom/riaditeľom súkromnej školy alebo školského zariadenia, úspech celého kolektívu je priamo úmerný Vašim líderským schopnostiam a manažérskym zručnostiam.

Zdokonaľte si ich už počas tohto leta v tréningovom programe s Petrom Urbancom (z webinára Riaditeľ ako líder zmeny), ktorý Vám prinášame s výraznou zľavouaž do 15. septembra 2020.

Potrebujete prístup na internet (nie stále), čas pre svoj rozvoj a chuť na sebe pracovať.

Náš partner

Prázdninový tréningový program Manažérske impulzy Vám ponúkame v spolupráci s medzinárodným koučom Petrom Urbancom a jeho konzultantskou spoločnosťou GARNET PEERS:

Náš biznis je vzdelávať podnikateľov a manažérov na celom svete. Naša radosť je podeliť sa so skúsenosťami aj s Vami všetkými, ktorí vzdelávate ďalšie generácie Slovenska.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA

 

je vzdelávací program, ktorý ASŠŠZS naštartovala v roku 2020 s cieľom prinášať svojim členom nové znalosti a zručnosti potrebné pre lídrov v oblasti školstva a vzdelávania.

V rámci programu sa už uskutočnili podujatia:

 • Riaditeľ ako líder zmeny (spoločný webinár so ZKŠŠ) – máj 2020
 • Čo treba vedieť o VZN (webinár) – jún 2020
 • Manažérske impulzy – júl-august 2020 | online prázdninový tréningový program pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

Upozornenie: Register škôl ani register služieb nie je RIS, ale spoplatnená služba

Už Vám telefonovali? Dnes sme mali v asociácii telefonát z čísla 0948 696 628 alebo z čísla 0948 247 935?

Naše odporúčanie:

Buďte ostražití a ak nechcete platiť komerčnú službu – zverejnenie svojich údajov na webe za 200 €, odporúčame ukončiť telefonát už na začiatku.

Pripájame aj upozornenie zverejnené na informačnej stránke MŠVVaŠ SR – RISportal:

Na základe skúsenosti z júna 2020, kedy mnohých z Vás už opakovane oslovila rovnaká spoločnosť, sme sa zverejniť rozhodli upozornenie na telefonáty z čísiel:

 • 0948 696 628
 • 0948 247 935

Priebeh telefonátu:

Nám sa telefonistka predstavila ako Register služieb (v júni mnohým školám ako Register škôl) a oznámila, že sa nám končí objednávanie služieb na www.registersluzieb.sk a chce aktualizovať údaje (Nepravdivé tvrdenie, neevidujeme s nimi zmluvu, ani bezodplatnú.):

 1. Telefonistka sa predstaví ako Register škôl/Register služieb,
 2. Následne si od Vás vypýta overenie Vašich údajov a potvrdenie, že hovorí s riaditeľom/zriaďovateľom
 3. Informuje o končiacej sa službe a žiada potvrdenie alebo opravu údajov
 4. Následnou komunikáciou môžete byť vovedený do omylu, že ide o povinný register
 5. Následne, ako nám potvrdila nemenovaná zriaďovateľka, Vám príde faktúra s povinnosťou platby 200 €.

Chceme Vás upozorniť, že ide o aktivity súkromnej spoločnosti, na ktorú nemáte povinnosť reagovať, ani platiť uvedenú sumu, pokiaľ z vlastného presvedčenia nechcete, aby Vaša škola bola uvedená na jednej z mnohých komerčných stránok, v tomto prípade na https://www.registerskol.sk/

IČO na tomto webe  nasvedčuje, že ide o spoločnosť Profesionálny register s.r.o. – reklamnú agentúru a agentúru, ktorej cieľom je spracovanie dát… (https://finstat.sk/46938079) . O uvedených praktikách sme v júni informovali aj MŠVVaŠ SR.

Už v minulosti sme mali skúsenosti s podobnými praktikami, kedy školám, ktoré sú členmi rôznych záujmových združení v oblasti vzdelávania, prichádzali pro forma faktúry, vystavenej spoločnosťou https://finstat.sk/51076403/obchodny_register , ktorá sa názvom nápadne podobala napr. našej Asociácii https://sukromneskoly.sk/4105-2/ a v súčasnosti jej názov je opäť iný: Združenie škôl a školských zariadení s. r. o., avšak opäť išlo len o komerčné aktivity s cieľom priniesť firme zisk.

Ak máte s uvedenou spoločnosťou skúsenosti aj Vy, napíšte nám na info@sukromneskoly.sk

ASŠŠZS: Žiadame upresnenia k otvoreniu školského roka

ASŠŠZS  dňa 20. augusta 2020 na základe podnetov svojich členov a v mene zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku požiadala Úrad verejného zdravotníctva SR o upresnenie záväzných pokynov vyplývajúcich z opatrení hlavne pri organizácii začiatku školského roka v ZUŠ a v CŠPP a CPPPaP, ktoré nie sú zrejmé z Manuálov zverejnených MŠVVaŠ SR dňa 18.8.2020 a vypracovaných na základe opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR, ale na základe ktorých súkromní zriaďovatelia a riaditelia sú povinní vypracovať pokyny upravujúce podmienky konkrétnej ZŠ/ZUŠ/ŠKD/CVČ/CŠPP/CPPPaP na obdobie školského roku 2020/2021.

Kópiu žiadosti sme adresovali aj MŠVVaŠ SR.

Ako majú postupovať zriaďovatelia a riaditelia ZUŠ v týchto prípadoch:

1. TELOCVIČNE AKO/A TANEČNÉ SÁLY:

V prípade tanečných odborov, ako aj odboru literárno-dramatického odboru (LDO) sú priestormi pre pohybové aktivity telocvične alebo tanečné sály. V zmysle usmernení je fungovanie telocviční zakázané.

Ako v tomto prípade majú príslušné odbory ZUŠ postupovať? Majú do 20. 9. 2020 zakázané aktivity?

2. NOSENIE RÚŠOK:

Pre mnohé odbory je nosenie rúška počas výučby neaplikovateľné, pretože zamedzuje plneniu vzdelávacieho programu alebo môže spôsobiť zdravotný kolaps (dychové nástroje, tanec, LDO).

Majú tieto odbory výnimku z nosenia rúšok?

3. ZATVÁRANIE ZARIADENÍ (výskyt COVID-19):

Ak na základe ochorenia žiaka budú rozhodnutím RÚVZ jednotlivé ZŠ zatvárané, je zabezpečené, že príslušné RÚVZ budú informovať aj ďalšie školské subjekty (ZUŠ, CŠPP a CPPPaP, CVČ..), aby sa zamedzilo šíreniu v prípade, že rodič zabudne príslušnú ZUŠ/školské zariadenie informovať?

Ako majú postupovať zriaďovatelia a riaditelia CŠPP a CPPPaP v týchto prípadoch:

4. PRIESTORY NA IZOLÁCIU a PODOZRENIE na COVID-19:

Do centra CPPPaP a CŠPP prichádza maximálne 1 klient v sprievode 1 dospelého zákonného zástupcu (ZZ), ktorý väčšinou čaká mimo priestor centra na ukončenie aktivity a centrum neorganizuje žiadne spoločné aktivity. V prípade akéhokoľvek symptómu z dotazníka rodičovi dieťa ani ZZ nie sú vpustení do priestorov centra. Činnosti vykonávajú odborní zamestnanci v samostatných miestnostiach, znamená to, že je situácia „jeden OZ + 1 klient, max. + 1 zák. zástupca v prípade, že dieťa/žiak/klient nie je schopný pracovať samostatne), napr. 2 h trvajúca diagnostika, resp. 45 min. trvajúca intervencia.

Je potrebné napriek tomu vyčleniť priestor pre izoláciu alebo stačí, ak sa aj napriek spomínaným opatreniam objaví klient s podozrením, že zostane v miestnosti, kde sa nachádzal?

5. RANNÝ FILTER

Klienti sa v centre nezdržiavajú počas celého dňa, mnohí prichádzajú v popoludňajších hodinách. Dotýka sa aj ich „zabezpečenie ranného filtra“?

6. NOSENIE RÚŠKA – VÝNIMKY

Platí aj naďalej pôvodne stanovená „výnimka“ nosenia rúška či štítu pre deti napr. autistického spektra alebo úzkostné?

7. PODOZRENIE na COVID-19

Ak sa predsa len objaví klient s podozrením, zastavuje sa činnosť pre všetkých v centre, alebo len tých, čo s ním prišli do kontaktu?

Chronológia a doplnenie informácií:

20. 8. 2020

odoslanie žiadosti ÚVZ SR, v kópii MŠVVaŠ SR

21. 8. 2020

Odpoveď ÚVZ SR: „Ohľadom nejasností týkajúcich sa pokynov vyplývajúcich z opatrení hlavne pri organizácii začiatku školského roka v ZUŠ a v CŠPP a CPPPaP, ktoré nie sú zrejmé treba kontaktovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.: https://www.minedu.sk/.“

24. 8. 2020

Preposlanie pôvodného listu spolu s  odpoveďou ÚVZ SR na MŠVVaŠ SR

SKAV: Online debaty o výzvach a príležitostiach v školskom roku 2020/2021

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV) organizuje počas augusta  2020 sériu streamovaných online debát, ktoré sú  zamerané na výzvy a príležitosti v novom školskom roku 2020/2021 v kontexte pokračujúcej pandémie.

Za ASŠŠZS sa na debatách zúčastní viceprezidentka Mária Smreková a štatutárna zástupkyňa Eva Ohraďanová.

Debaty sa budú konať v čase medzi 10:00-11:15 h, sledovať ich môžete cez MS Teams na  https://aka.ms/skav alebo na FB stránke Deti nepočkajú.

Záznam z debát bude zároveň k dispozícii na youtube.com.

Termíny a témy debát:

1. debata 13. 8. 2020 

PROAKTÍVNE ŠKOLY O PRÍPRAVE NA SEPTEMBER

2. debata 20. 8. 2020 

PRINCÍPY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

3. debata 24. 8. 2020

PODPORA DETÍ S ROZMANITÝMI POTREBAMI

4. debata 26. 8. 2020 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT POČAS PANDÉMIE

5. debata 28. 8. 2020 

DÁTA Z 1. VLNY PANDÉMIE

Séria debát nadväzuje na priority, ktoré boli pomenované v rámci 12 tematických a 8 regionálnych online debát SKAV k reflexii 1. vlny pandémie v mesiacoch máj – júl 2020 a na závery 6 ČR-SR online debát, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch apríl – jún 2020.

SKAV je partnerom ASŠŠZS. V auguste 2019 v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie a členovia Správnej rady ASŠŠZS sú pravidelne prizývaní na aktivity SKAV, ktorej zakladateľom je tím Kvalitneskolstvo.sk.

Médiá: E. Ohraďanová pre TV JOJ o bezpečnosti detí po vrútockej tragédii

Veľmi sa nás dotkla tragédia, ktorá sa odohrala v jednej z vrútockých škôl. Celá situácia je o to tragickejšia, že k nej došlo v školskom prostredí, ktoré by malo byť pre deti jedným z ich najbezpečnejších prostredí.

Robíme všetko preto, aby sa deti v školách cítili bezpečne a mali dôvod na úsmev. Avšak aj pri tých najlepších opatreniach môžu nastať neočakávané situácie, akou je aj táto. Mimoriadne oceňujeme a vážime si odvahu zástupcu riaditeľa, ktorý neváhal postaviť sa na ochranu detí aj za cenu vlastného života.

Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodinným príslušníkom a želáme skoré uzdravenie všetkým zraneným. Veríme, že deťom, ktoré boli svedkami tragických chvíľ, pomôžu ich blízki, naši kolegovia a blížiaci sa prázdninový čas, aby sa čím skôr s celou situáciou vyrovnali.

Mgr. art. Eva Ohraďanová

Mgr. art. Eva Ohraďanová

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

statutar@sukromneskoly.sk

Po útoku na základnej škole vo Vrútkach dňa 11.6.2020 sa politici a najvyšší predstavitelia školských združení, škôl i príslušných úradov začali intenzívnejšie venovať téme bezpečnosti na školách. V tejto súvislosti redaktorka TV JOJ Miroslava Štrbáková Urbanovičová oslovila aj ASŠŠZS:

Celé znenie vyjadrenia, ktoré sme sprostredkovali aj TV JOJ v piatok 12.6.2020:

Niet pochýb o tom, že školy treba vybaviť ochrannými prvkami, ktoré zabezpečia maximálnu ochranu detí. Aj k tomu však treba pristupovať citlivo. Každý nový viditeľný prvok ochrany síce upokojí rodičov, no na druhej strane môže v deťoch vytvárať pocit ohrozenia.

Máme niekoľko príkladov zo zahraničia, v ktorých sa na základe podobných incidentov zvýšila bezpečnosť na školách a napriek tomu k násiliu stále dochádza. Okrem toho netreba zabúdať aj na násilie  vnútri školy, akou je šikana alebo kyberšikana. Tie sa žiaľ v školách vyskytujú v ďaleko väčšom rozsahu, ako si vieme pripustiť. K šikane môže za zavretými a stráženými múrmi dochádzať aj naďalej a jej dôsledky bývajú často tragické.

Nevnímajme ochranu v školách len cez mreže, nepriestrelné sklá alebo hlásiče, ktoré neochránia deti napríklad na školskom dvore. Venujme zvýšenú pozornosť deťom a ich psychike. Naučme ich pozorne vnímať svoje okolie, rozoznávať a riešiť prípadné signály násilia už v zárodku. Naučme pedagógov rozpoznať a zachytiť prípadnú patológiu, alebo skrytý smútok dieťaťa. Je naozaj dôležité, venovať zvýšenú pozornosť deťom a ich psychike. A dokázať im, že učiteľ je v škole nielen preto, aby im dával známky, ale je predovšetkým človek pripravený načúvať a chápať.

Súkromné školy sú vo väčšine prípadov založené na princípe vzájomného poznania, rodinnej atmosféry a pracujú s menšími skupinami detí. V takýchto podmienkach sa dá úspešnejšie pracovať s emóciami a psychikou detí. Je preto na mieste aj otvoriť diskusiu na tému veľkosti škôl. V mestách je tendencia vytvárať školy pre stovky detí, ktoré so sebou nesú veľkú mieru anonymity a nebezpečia. Naproti tomu sa mnohé menšie školy označujú za nepotrebné a nerentabilné. Je otázka financií a jednoduchšej organizácie vždy tou najdôležitejšou? Myslím, že nad veľkosťou školy by mala stáť emocionálna a psychická bezpečnosť detí a z nej vyplývajúca následná schopnosť identifikovať každú možnú patológiu, alebo vnútornú zakrývanú bolesť jedinca.