Členský príspevok

150 € na rok 2019 (členstvo sa riadi princípom právnej subjektivity, teda “jedno IČO – jeden poplatok”). Jednorazová úľava z členského sa poskytuje iba školám a školským zariadeniam v mimoriadnej nepriaznivej finančnej situácii. O úľave z členského poplatku rozhoduje SR na návrh člena SR, zodpovedného za príslušný región a na základe predložených dokumentov o hospodárení organizácie. (Ďalšie informácie Vám poskytne člen Správnej rady z Vášho samosprávneho kraja.)

 

Postup pre nových členov

Členmi Asociácie môžu byť:

  •  zriaďovatelia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity;
  • riaditelia škôl/zriaďovatelia škôl/školských zariadení, ktoré sú právnym subjektom.

STIAHNITE SI TU PRIHLÁŠKU NA ROK 2019 alebo si ju vyžiadajte na sukromneskoly@sukromneskoly.sk.

Členské uhraďte na základe faktúry, ktorá Vám príde po zaslaní vyplnenej e-mailovej prihlášky.

Upozornenie členom

  • Nezabudnite si obnoviť svoje členstvo na rok 2019,
  • svoje údaje aktualizujte mailom na sukromneskoly@sukromneskoly.sk, aby ste pravidelne dostávali pozvánky na naše podujatia,
  • posielajte nám tipy na aktivity,
  • informujte nás o Vašej činnosti, zdieľajte inovatívne projekty.

#zaprvakovnastrednej – na ťahu je ministerstvo

Samosprávne kraje tiež vyzývajú ministerstvo školstva na spoločné...

Petícia #zaprvakovnastrednej je už na ministerstve

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu...

Viceprezidentka ASŠŠZS Ľubica Petríková pre médiá: Dialóg s krajmi sa nekonal

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles...

Žiadame transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka SŠ

"Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme...

O experimentálnom overovaní pokračujeme na pôde NR SR

Diskusie o experimentálnom overovaní pokračujú aj po...

Vyhlasujeme 15. jún za Deň slobody na školách

Predstavte si, že by ste sa mali za desať mesiacov...

Na zmeny nečakáme, ale proaktívne ich navrhujeme (k novele Školského zákona)

Už len do zajtra môže verejnosť pripomienkovať návrh...

Rokujeme k novele Školského zákona

ASŠŠZS v súvislosti s aktuálne prerokovávaným poslaneckým návrhom...

Stanovisko ASŠŠZS k poslaneckému návrhu zákona – časť Experimentálne overovanie

ASŠŠZS kritizuje poslanecký návrh novely Školského zákona....

Pin It on Pinterest

Share This