Členský príspevok

150 € na rok 2018 (členstvo sa riadi princípom právnej subjektivity, teda “jedno IČO – jeden poplatok”). Jednorazová úľava z členského sa poskytuje iba školám a školským zariadeniam v mimoriadnej nepriaznivej finančnej situácii. O úľave z členského poplatku rozhoduje SR na návrh člena SR, zodpovedného za príslušný región a na základe predložených dokumentov o hospodárení organizácie. (Ďalšie informácie Vám poskytne člen Správnej rady z Vášho samosprávneho kraja.)

Postup pre nových členov

Členmi Asociácie môžu byť:

  •  zriaďovatelia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity;
  • riaditelia škôl/zriaďovatelia škôl/školských zariadení, ktoré sú právnym subjektom.

STIAHNITE SI TU PRIHLÁŠKU NA ROK 2018 alebo si ju vyžiadajte na sukromneskoly@sukromneskoly.sk. Členské uhraďte na základe faktúry, ktorá Vám príde po zaslaní vyplnenej e-mailovej prihlášky.

Výročná odborná konferencia súkromných škôl

v stredu a vo štvrtok 25. - 26. apríl 2018, Banská Bystrica

PROGRAM A REGISTRÁCIA

Upozornenie členom

  • Nezabudnite si obnoviť svoje členstvo na rok 2018,
  • aktualizujte svoje údaje mailom na sukromneskoly@sukromneskoly.sk, aby ste pravidelne dostávali pozvánky na naše podujatia,
  • posielajte nám tipy na aktivity,
  • informujte nás o Vašej činnosti, zdieľajte inovatívne projekty.

O experimentálnom overovaní pokračujeme na pôde NR SR

Diskusie o experimentálnom overovaní pokračujú aj po...

Vyhlasujeme 15. jún za Deň slobody na školách

Predstavte si, že by ste sa mali za desať mesiacov...

Na zmeny nečakáme, ale proaktívne ich navrhujeme (k novele Školského zákona)

Už len do zajtra môže verejnosť pripomienkovať návrh...

Rokujeme k novele Školského zákona

ASŠŠZS v súvislosti s aktuálne prerokovávaným poslaneckým návrhom...

Stanovisko ASŠŠZS k poslaneckému návrhu zákona – časť Experimentálne overovanie

ASŠŠZS kritizuje poslanecký návrh novely Školského zákona....

Operatívne k určovaniu počtu 1. tried v OG a stredných školách v BSK

Predstavitelia súkromných stredných škôl a 8-ročných gymnázií...

Stanovisko ASŠŠZS k poslaneckému návrhu zákona – časť Osemročné gymnáziá

Stanovisko ASŠŠZS k poslaneckému návrhu Školského zákona – časť...

ASŠŠZS kritizuje návrh novej novely Školského zákona

VYHLÁSENIE k plánovanému výraznému obmedzeniu pedagogických inovácií...

Konferencia 2018: Školy potrebujú viac dôvery

Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho...

Aktualizovali sme program Výročnej konferencie

Už o pár dní sa zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl a...

Naše pripomienky k zákonu o odbornom vzdelávaní

Zásadné pripomienky k novele Zákona 61/2015 Z.Z. o odbornom...

Pin It on Pinterest

Share This