Členský príspevok

150 € na rok 2018 (členstvo sa riadi princípom právnej subjektivity, teda “jedno IČO – jeden poplatok”). Jednorazová úľava z členského sa poskytuje iba školám a školským zariadeniam v mimoriadnej nepriaznivej finančnej situácii. O úľave z členského poplatku rozhoduje SR na návrh člena SR, zodpovedného za príslušný región a na základe predložených dokumentov o hospodárení organizácie. (Ďalšie informácie Vám poskytne člen Správnej rady z Vášho samosprávneho kraja.)

Postup pre nových členov

Členmi Asociácie môžu byť:

  •  zriaďovatelia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity;
  • riaditelia škôl/zriaďovatelia škôl/školských zariadení, ktoré sú právnym subjektom.

STIAHNITE SI TU PRIHLÁŠKU NA ROK 2018 alebo si ju vyžiadajte na sukromneskoly@sukromneskoly.sk. Členské uhraďte na základe faktúry, ktorá Vám príde po zaslaní vyplnenej e-mailovej prihlášky.

Výročná odborná konferencia súkromných škôl

v stredu a vo štvrtok 25. - 26. apríl 2018, Banská Bystrica

PROGRAM A REGISTRÁCIA

Viac

Upozornenie členom

  • Nezabudnite si obnoviť svoje členstvo na rok 2018,
  • aktualizujte svoje údaje mailom na sukromneskoly@sukromneskoly.sk, aby ste pravidelne dostávali pozvánky na naše podujatia,
  • posielajte nám tipy na aktivity,
  • informujte nás o Vašej činnosti, zdieľajte inovatívne projekty.

Operatívne k určovaniu počtu 1. tried v OG a stredných školách v BSK

Predstavitelia súkromných stredných škôl a 8-ročných gymnázií...
Read More

Stanovisko ASŠŠZS k poslaneckému návrhu zákona – časť Osemročné gymnáziá

Stanovisko ASŠŠZS k poslaneckému návrhu Školského zákona – časť...
Read More

ASŠŠZS kritizuje návrh novej novely Školského zákona

VYHLÁSENIE k plánovanému výraznému obmedzeniu pedagogických inovácií...
Read More

Konferencia 2018: Školy potrebujú viac dôvery

Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho...
Read More

Aktualizovali sme program Výročnej konferencie

Už o pár dní sa zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl a...
Read More

Naše pripomienky k zákonu o odbornom vzdelávaní

Zásadné pripomienky k novele Zákona 61/2015 Z.Z. o odbornom...
Read More

Vyhlásenie Asociácie

 Vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým, ktorých zasiahla vražda dvoch...
Read More

Na ministerstve o legislatíve a širšej informovanosti

„Keďže dlhodobý cieľ – zlepšenie vzdelávania na...
Read More

Cesta k slušnej spoločnosti sa začína v školách

V súkromných školách veríme, že cesta k demokratickej, slušnej a...
Read More

Ako ďalej dnes a zajtra s osemročnými gymnáziami?

Saskia Repčíková, Eva Smolíková, Ján Horecký a Matej Tunega...
Read More