Aktuálne dianie

Poslanecká novela Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kompletné informácie

Poslanecný návrh novely Školského zákona je o zmenách 8-ročných gymnáziíí a experimentálneho overovania

Prinášame kompletné informácie a naše stanovisko

Operatívne k určovaniu počtu 1. tried v OG a stredných školách v BSK

Predstavitelia súkromných stredných škôl a 8-ročných gymnázií Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa 15. mája 2018 stretli na pôde 1. Súkromného gymnázia v Bratislave, aby za účasti Igora Urbančíka, vedúceho Odboru školstva BSK a poslanca Národnej rady SR...
Read More

Stanovisko ASŠŠZS k poslaneckému návrhu zákona – časť Osemročné gymnáziá

Stanovisko ASŠŠZS k poslaneckému návrhu Školského zákona – časť osemročné gymnáziá: Podľa nášho názoru nové znenie zákona na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy v časti OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ (OG) nerieši (tak, ako to uvádza dôvodová správa) problém určovania počtov...
Read More

ASŠŠZS kritizuje návrh novej novely Školského zákona

VYHLÁSENIE k plánovanému výraznému obmedzeniu pedagogických inovácií a experimentálneho overovaniu obsahu, metód a foriem vyučovania Návrh novely Školského zákona, ktorú predkladajú na májovú schôdzu poslanci za SNS posúva školstvo o krok späť. Vylučuje, aby mohli...
Read More

B. Gröhling: Analyzovali sme Zákon o odbornom vzdelávaní

„Vypracovali sme komplexnú analýzu novely zákona o odbornom vzdelávaní z dielne ministerstva školstva, “ informoval nás Mgr. Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR za SaS. Zákon č. 61/2015 Z. z. – Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave je v...
Read More