Spolupráca na projekte Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií.

Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o.