Košický samosprávny kraj

Členovia Správnej rady za Košický kraj:

Mgr. Ľubica Petríková

viceprezidentka ASŠŠZS pre školy

 

Terézia Stanková

 

Zástupca súkromných škôl v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu:

Ľubica Petríková

 

Staňte sa členom

Spájame úsilie súkromných škôl a zariadení, pretože spolu sme silnejší.

Podporte nás

Ponúkame Vám rôzne možnosti obojstranne prospešnej spolupráce.