Legislatíva

Jedným z kľúčových cieľov Asociácie je vytvorenie a podpora optimálneho prostredia, v ktorom sa súkromné školy a školské zariadenia dokážu slobodne rozvíjať, vzdelávať a byť lídrom inovácií vo vzdelávaní. Preto aktívne vstupujeme do tvorby školskej legislatívy, podieľame sa na vzniku zákonov, pripomienkujeme legislatívne návrhy a vstupujeme do rokovania s predkladateľmi.

 


Viac informácií v príspevkoch

Naše pripomienky k zákonu o odbornom vzdelávaní

Zásadné pripomienky k novele Zákona 61/2015 Z.Z. o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave odoslala včera v súlade s legislatívnym procesom Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Ako povedala Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS: "Závažné...

Na ministerstve o legislatíve a širšej informovanosti

"Keďže dlhodobý cieľ - zlepšenie vzdelávania na Slovensku máme s MŠVVaŠ SR rovnaký, hľadáme ďalšie cesty vzájomnej komunikácie a prenosu informácií tak, aby sa nám darilo ho napĺňať," zdôraznila Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS po pracovnom stretnutí so zástupcami...

Sme pri tvorbe Zákona o pedagogických zamestnancoch

Saskia Repčíková, prezidentka SŠŠZS sa v piatok 26. januára 2018 zúčastnila na rokovaní k Zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Predmetom pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol...

O Etickom kódexe pedagóga a odborného zamestnanca

"Eticky kódex učiteľa je dôležitý dokument. Obsahuje základné morálne princípy, ktoré by mal učiteľ dodržiavať vo vzťahu k sebe, aj iným. Jeho prijatie bude podľa tvorcov znamenať prijať osobný morálny záväzok pri výkone povolania. Navrhovaný kódex obsahuje aj...

Vstupujeme do tvorby nového zákona o správe v školstve

Oceňujeme, že zástupcovia súkromných škôl sú prizvaní k tvorbe legislatívnych návrhov už od ich začiatku. Verím, že dobrou komunikáciou všetkých zainteresovaných partnerov už od štádia vecného zámeru zákona sa podarí dosiahnuť, aby výkon statnej správy a samosprávy v...

Kto bude financovať prípravku detí v ZUŠ?

Novelou Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení prichádzajú niektoré deti a ich rodičia o možnosť podpory v rozvíjaní svojho talentu. Po novom totiž finančná podpora bude určená len deťom nad 5 rokov, čo znamená, že...

Za slobodu vo vzdelávaní aj pri výbere písma

Ministerstvo školstva sa rozhodlo po konzultáciách a takisto nových informáciách, ktoré získalo, zrušiť body dodatku spojené so spojitým písaným písmom a takisto aj tie časti, ktoré sa k týmto bodom vzťahujú v prílohe tohoto dodatku. „Tešíme sa, že zdravý rozum...

Pripomienkujeme „Učiace sa Slovensko“, pridajte sa!

V tomto období dopracovávame pripomienky do spoločného stanoviska súkromných škôl a školských zariadení k dokumentu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania – Návrh na verejnú diskusiu). Do...

O tzv. jasličkovom zákone v relácii z Prvej ruky

O tzv. jasličkovom zákone, ktorý schválili poslanci NR SR a prelomili prezidentovej veto, sa v rozhlasovej relácii Z prvej ruky rozprávali poslanci NR SR Peter Antal, (Most‑Híd), Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) s redaktorkou RTVS Gabrielou Kajtárovou. Celú reláciu si...

Pin It on Pinterest