Základné školy

Anna Thomková

vedúca odbornej sekcie ZŠ

 

Kľúčové aktivity v roku 2017:

  • pripomienkovanie legislatívy
  • Kampaň Za slobodu v písaní
  • pripomienkovanie materiálu Učiace sa Slovensko

Výnimka 8-ročným gymnáziám v Bratislavskom kraji

Novela školského zákona dala výnimku 8-ročným gymnáziám v Bratislavskom kraji a umožní im prijať 10 namiesto 5 percent detí. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR na rokovaní 7. februára 2018. Ako zdôraznila ministerka školstva Martina Lubyová, je to len čiastočný...

Ako ďalej dnes a zajtra s osemročnými gymnáziami?

Saskia Repčíková, Eva Smolíková, Ján Horecký a Matej Tunega diskutujú k obmedzenie počtu prvákov na neštátnych osemročných gymnáziách v Bratislavskom kraji. Osud osemročných gymnázií je témou diskusie V Samárii pri studni v Televízii LUX, ktorú 29. januára 2018...

Sme pri tvorbe Zákona o pedagogických zamestnancoch

Saskia Repčíková, prezidentka SŠŠZS sa v piatok 26. januára 2018 zúčastnila na rokovaní k Zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Predmetom pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol...

Mestá a kraje hlasujú o normatíve neštátnym školám

O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených neštátnymi subjektmi  na území mesta formou Všeobecného záväzného nariadenia...

O Etickom kódexe pedagóga a odborného zamestnanca

„Eticky kódex učiteľa je dôležitý dokument. Obsahuje základné morálne princípy, ktoré by mal učiteľ dodržiavať vo vzťahu k sebe, aj iným. Jeho prijatie bude podľa tvorcov znamenať prijať osobný morálny záväzok pri výkone povolania. Navrhovaný kódex obsahuje aj...

Staňte sa členom

Spájame úsilie súkromných škôl a zariadení, pretože spolu sme silnejší.

Podporte nás

Ponúkame Vám rôzne možnosti obojstranne prospešnej spolupráce.