Školská legislatíva

 Školská legislatíva

Kľúčové zákony vo vzťahu k školám a školským zariadeniam

Naše aktuality vo vzťahu k legislatíve

NOVÉ: Nariadenie o zvýšených stupniciach platových taríf

NOVÉ: Nariadenie o zvýšených stupniciach platových taríf

 Dňa 22. októbra 2019 bolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky: NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 9. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf...

PRÁVNE: Počty prvákov v experimentálnych odboroch

PRÁVNE: Počty prvákov v experimentálnych odboroch

Odborné stanovisko k problematike  Plány výkonov pre školský rok 2020/2021 verzus experimentálne  overovanie odborov na stredných školách, o ktoré požiadala viceprezidentka Mgr. Ľubica Petríková Ing. Mariána Galana, generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho školstva...

NOVÉ: Zverejnená vyhláška o max. počtoch žiakov 1. ročníkov SŠ

NOVÉ: Zverejnená vyhláška o max. počtoch žiakov 1. ročníkov SŠ

Dňa 1. októbra 2019 bola vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky: VYHLÁŠKA č. 292 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 24. septembra 2019, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka...

Najvyššie počty prvákov na SŠ sú záväzné aj pre prestupy

Najvyššie počty prvákov na SŠ sú záväzné aj pre prestupy

"Prestup žiakov do prvého ročníka strednej školy, ktorí sú financovaní podľa § 4 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je možný len v rámci upraveného najvyššieho počtu žiakov podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona...

Semináre k novému Zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Semináre k novému Zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Od 1. septembra 2019 bude platiť nový Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý do praxe prináša viacero zmien.  ASŠŠZS pre Vás spracovala prehľad pripravovaných školení a seminárov k tomuto zákonu, ktoré sa už od tohto týždňa organizujú v...

Vyhlásenie k upravenému počtu #zaprvakovnastrednej

Vyhlásenie k upravenému počtu #zaprvakovnastrednej

Vyhlásenie k upravenému najvyššiemu počtu prvákov na stredných školách Bratislava, 31. január 2019 „Som rada, že sme sa spojili v prospech našich detí a že prvým výsledkom aktivít, ktoré sme iniciovali a viedli pod hlavičkou #zaprvakovnastrednej je navýšenie počtov...

Podrobnosti o projekte:
Kategórie:
schopnosti:

Pin It on Pinterest