Trnavský samosprávny kraj

Členovia Správnej rady za Trenčiansky kraj

František Štefanec

František Štefanec

Iveta Pavlíková

Zástupca súkromných škôl v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu:

Viera Nebylová

Staňte sa členom

Spájame úsilie súkromných škôl a zariadení, pretože spolu sme silnejší.

Podporte nás

Ponúkame Vám rôzne možnosti obojstranne prospešnej spolupráce.