Projekt Category: Knižnica online

EDUbulletin

EDUbulletin ASŠŠZS Prihláška na odber EDUbulletinu ASŠŠZS Ďakujeme za Váš záujem dostávať medzi prvými novinky z diania ASŠŠZS, ako aj z oblasti diania všetkých súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku. Vaše údaje...

Čítaj viac

Školská legislatíva

 Školská legislatíva Kľúčové zákony vo vzťahu k školám a školským zariadeniam 596/2003 Z. z. – Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 245/2008 – Zákon o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 61/2015 Z. z. o...

Čítaj viac

Publikácie online

 Publikácie online Zoznam užitočnej literatúry, ktorú v našej knižnici nosíte stále so sebou. Ak si sem chcete uložiť a zároveň svojim kolegom zdieľať ďalšiu literatúru online, využite náš formulár. Pomôžete tak aj ostatným...

Čítaj viac

EDUbulletin 2020/august

Formatívne (slovné) hodnotenie na základnej škole

Slovné hodnotenie na strednej škole

Call centrum MŠVVaŠ SR

www.ucimenadialku.sk – web MŠVVaŠ SR

VSTUP/členský web

Týždeň v školstve

Posledné Tweety

Pin It on Pinterest

Share This