Školská legislatíva

 Školská legislatíva

Kľúčové zákony vo vzťahu k školám a školským zariadeniam

Naše aktuality vo vzťahu k legislatíve

ZODPOVEDNE VOČI BUDÚCNOSTI

ZODPOVEDNE VOČI BUDÚCNOSTI

Stretnutie členov, zasadnutie odborných sekcií a Valné zhromaždenie ASŠŠZ 2022 "Zodpovedne voči budúcnosti" bolo motto prvého veľkého stretnutia členov ASŠŠZ, ktoré sa uskutočnilo 5. - 6. mája 2022 v Grandhoteli Bellevue, Vysoké Tatry, po viac ako dvoch rokoch...

29. január 2022

29. január 2022

EDUweek 2022/06 – týždňový sumár aktivít ASŠŠZ, nová legislatíva a materiály Okrem súhrnu našich aktiviít v EDUweeku nájdete aj linky na novú legislatívu zverejnenú v Zbierke zákonov, súhrn zákonov, ktoré sú navrhované na rokovanie 55. schôdze Národnej rady SR....

26. január 2022

26. január 2022

EDUweek 2022/05 – linky na januárové novinky na webe MŠVVaŠ SR a ďalších weboch V súvislosti s novou podobou stránky Ministerstva školstva, vedy, vúskumu a športu SR sme sa zamerali na zmapovanie noviniek na tomto webe a prinášame aj ďalšie informácie z legislatívy. V...

24. január 2022

24. január 2022

EDUweek 2022/04 – registrácia na rokovania odborných sekcií a najnovšie informácie Koniec januára a začiatok februára je v znamení rokovania odborných sekcií, na ktoré je potrebné sa zaregistrovať. Termíny rokovania odborných sekcií: ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY: Streda,...

21. január 2022

#EDUweek 2022/03 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania Informujeme Vás o stretnutiach našich zástupcov v pracovných skupinách MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a ďalších aktivitách. Kľúčovou témou je harmonogram online rokovaní odborných sekcií ASŠŠZ, ako aj...

14. január 2022

#EDUweek 2022/02 Súhrn najnovších informácií z diania v oblasti školstva a vzdelávania. Obsahuje odpočet našich aktivít za predchádzajúce obdobie a rámcový plán aktivít na najbližší týždeň. Z EDUweeku vyberáme #Čítanie na víkend: PISA A UMELÁ INTELIGENCIA: Správa o...

13. január 2022

13. január 2022

#VZN/zmluva Upozornenie na nekalé praktiky a k ochrane dobrého mena ASŠŠZ v súvislosti s návrhom zmluvy, ktorú uzatvárajú neštátni zriaďovatelia so samosprávami. Asociácii sa dostal do rúk návrh zmluvy (údajne z dielne ASŠŠZ) a obsahuje znenia, ktoré zaväzujú...

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

#legislativa #skolskapravnickaosoba #celozivotnevzdelavanie Vláda SR 12. januára 2022 na svojom 52. rokovaní s pripomienkami schválila Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022, z ktorého pre oblasť regionálneho školstva a vzdelávania...

Publikácie online

 Publikácie online

Zoznam užitočnej literatúry, ktorú v našej knižnici nosíte stále so sebou. Ak si sem chcete uložiť a zároveň svojim kolegom zdieľať ďalšiu literatúru online, využite náš formulár. Pomôžete tak aj ostatným záujemcom.

Súkromné školy na Slovensku všeobecne

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami

MŠVVaŠ SR, CVTI SR 2017

Sieť škôl a školských zariadení SR (časť súkr. školy a škol. zariadenia)

Sieť škôl a školských zariadení SR (časť súkr. školy a škol. zariadenia)

MŠVVaŠ SR, 2017

Rukoväte vzdelávania

Klamstvá a konšpirácie

Klamstvá a konšpirácie

N Magazín 2017

Kritické myslenie

Kritické myslenie

N Magazín 2017

Inšpirácie zo sveta

 Inšpirácie zo sveta

Sledujte s nami novinky zo sveta súkromných škôl aj z iných krajín.

<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://sk.pinterest.com/aszs0183/">Pinterest</a></h4><p>undefined</p></blockquote><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

Pin It on Pinterest

Share This