ASŠŠZS: Priebežná informácia o rokovaniach o zmene koeficientov ZUŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhuje zmenu koeficientov v individuálnej a...

Čítaj viac