Premiér Igor Matovič na tlačovej besede po nočnom rokovaní Vlády SR informoval o rozhodnutí zrušiť dopravu zadarmo pre študentov počas obdobia prerušenia školskej dochádzky. O ďalších opatreniach k školám sa zatiaľ novozvolená vláda nevyjadrila.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR zverejnilo ďalšie zistenia o slovenských učiteľoch v treťom cykle štúdie OECD TALIS 2018

Približne jeden z piatich učiteľov v priemere krajín OECD uviedol, že vo svojej práci zažíva stres veľmi (OECD 18,1 %, SR 11,5 %) alebo dosť (OECD 30,6 %, SR 32 %). ??Približne 68,8 % riaditeľov škôl v priemere krajín OECD a 85,3 % riaditeľov v SR uviedlo, že medzi ich hlavné príčiny stresu patrí priveľké množstvo administratívnej práce, udržiavanie súladu s meniacimi sa požiadavkami zriaďovateľov, VÚC alebo ministerstva školstva (OECD 55,5 %, SR 65,2 %), zodpovednosť za výsledky žiakov (OECD 46,4 %, SR 55,9 %), reagovanie na obavy rodiča alebo opatrovníka (OECD 46,5 %, SR 43,4 %) a udržiavanie disciplíny v triede (OECD 41,7 %, SR 39,7 %). Viac: Ďalšie zistenia o slovenských učiteľoch v treťom cykle štúdie OECD TALIS 2018 (tlačová správa)

Pin It on Pinterest

Share This