PUBLIKÁCIE ASŠŠZ

...reagujeme na potreby našich členov

Publikácie

Jozef Tekeli: USMERNENIE K TRANSFORMÁCII PORADENSKÉHO SYSTÉMU

Príručka, ktorá obsahuje prehľad kľúčových zmien zákona č. 415/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 hlavne vo vzťahu k neštátnym CPPPaP a CŠPP. Obsahuje prehľadne usporiadaný zoznam a výklad zmien, ako aj odpovede na najčastejšie otázky, ako postupovať v súlade so zákonom.

Jozef Tekeli a kol.: OD VZN K ZMLUVE O FINANCOVANÍ

Novela Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmeny financovania neštátnych zriaďovateľov prináša praktický prehľad o základných zmenách, zrozumiteľný výklad jednotlivých zákonných ustanovení, práva a povinnosti účastníkov, ako aj najčastejšie otázky a odpovede na ne. Aktualizované vydanie.

Zoskupenie 12+: #kurikulárna reforma hlavne pre deti

Zborník otázok a odpovedí z úvodnej verejnej diskusie s názvom Zmenu v školstve potrebujú hlavne deti, ktorá sa uskutočnila 30. júna 2021 na Bratislavskom hrade.

 

"Prvú vlnu" sme zvládli

h Neštátne školy a školské zariadenia v období mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19. Združenie katolíckych škôl Slovenska a ASŠŠZS spracovali poznatky a skúsenosti zozbierané z viac ako 350 odpovedí zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení.

ASŠŠZ: Res publica politica

Rátajú politické strany s existenciou súkromných škôl a školských zariadení po Parlamentných voľbách 2020_ Kam až môže siahať potenciál mzriaďovateľov súkromných škôl v novom volebnom období?

Infografiky

Výročné správy

Výročná správa ASŠŠZ 2021

Výročná správa predstavuje súhrn jnajdôležitejších aktivít, zoznam členov i zastúpenie v orgánoch ASŠŠZ.

Výročná správa ASŠŠZS 2020

Výročná správa predstavuje súhrn najdôležitejších aktivít, zoznam členov i zastúpenie v orgánoch ASŠŠZS.

Ročná správa 2019

Výročná správa predstavuje súhrn najdôležitejších aktivít, zoznam členov i zastúpenie v orgánoch ASŠŠZS.

Pin It on Pinterest

Share This