Vedenie ASŠŠZS

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

prezidentka a štatutárna zástupkyňa

eva.ohradanova@sukromneskoly.sk

RNDr. Mária Smreková
RNDr. Mária Smreková

viceprezidentka

maria.smrekova@sukromneskoly.sk

Správna rada ASŠŠZS

abecedný zoznam členov

Ing. Emil Blicha
Ing. Emil Blicha

Prešovský kraj

emil.blicha@sukromneskoly.sk

Ing. Juraj Droppa
Ing. Juraj Droppa

Banskobystrický kraj

juraj.droppa@sukromneskoly.sk

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.
Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

Nitriansky kraj

adam.kavec@sukromneskoly.sk

Ing. Ondrej Mokos, ml.
Ing. Ondrej Mokos, ml.

Nitriansky kraj

ondrej.mokos@sukromneskoly.sk

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Žilinský kraj

eva.ohradanova@sukromneskoly.sk

 Mgr. Iveta Pavlíková
Mgr. Iveta Pavlíková

Trnavský kraj

iveta.pavlikova@sukromneskoly.sk

Dušan Rohaľ, DiS.art
Dušan Rohaľ, DiS.art

Prešovský kraj

dusan.rohal@sukromneskoly.sk

RNDr. Mária Smreková
RNDr. Mária Smreková

Bratislavský kraj

maria.smrekova@sukromneskoly.sk

Mgr. Miroslav Tóth
Mgr. Miroslav Tóth

Košický kraj

miroslav.toth@sukromneskoly.sk

Mgr. Tibor Ukropec
Mgr. Tibor Ukropec

člen za Trenčiansky kraj

tibor.ukropec@sukromneskoly.sk

Poverení zástupcovia súkromných škôl v KROVP

(aktualizácia 10.12.2019)

Košický kraj
Mgr. Ľubica Petríková
Mgr. Ľubica Petríková

lubica.petrikova@sukromneskoly.sk

Prešovský kraj
Ing. Emil Blicha
Ing. Emil Blicha

emil.blicha@sukromneskoly.sk

Banskobystrický kraj
Mgr. Iveta Michalíková
Mgr. Iveta Michalíková

iveta.michalikova@sukromneskoly.sk

Žilinský kraj
Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

eva.ohradanova@sukromneskoly.sk

Trenčiansky kraj
Mgr. art. Adam Kavec, PhD.
Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

adam.kavec@sukromneskoly.sk

Nitriansky kraj
Ing. Ondrej Mokos, ml.
Ing. Ondrej Mokos, ml.

ondrej.mokos@sukromneskoly.sk

Trnavský kraj

@sukromneskoly.sk

Bratislavský kraj
RNDr. Mária Smreková
RNDr. Mária Smreková

maria.smrekova@sukromneskoly.sk

Revízna komisia

Ing. Daniela Znášiková
Ing. Daniela Znášiková

predsedníčka Revíznej komisie

daniela.znasikova@sukromneskoly.sk

RNDr. Erika Menkynová
RNDr. Erika Menkynová

erika.menkynova@sukromneskoly.sk

Mgr. Iveta Michalíková
Mgr. Iveta Michalíková

iveta.michalikova@sukromneskoly.sk