Správna rada a zástupcovia súkromných škôl v KROVP

Nové vedenie ASŠŠZS

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa, členka SR

eva.ohradanova@sukromneskoly.sk

Mgr. Ľubica Petríková

Mgr. Ľubica Petríková

viceprezidentka ASŠŠZS pre školy

lubica.petrikova@sukromneskoly.sk

Róbert Tatár, DiS.art

Róbert Tatár, DiS.art

viceprezident ASŠŠZS pre školské zariadenia

robert.tatar@sukromneskoly.sk

Správna rada a zástupcovia súkromných škôl v KROVP

  • zoznam členov správnej rady v členení podľa zastupovania jednotlivých samosprávnych krajov
  • zoznam zástupcov súkromných škôl v KROVP (Krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu). KROVP je poradný orgán predsedu samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Košický samosprávny kraj

Zástupca v KROVP

Mgr. Ľubica Petríková

Mgr. Ľubica Petríková

Mgr. Ľubica Petríková

viceprezidentka ASŠŠZS pre školy

lubica.petrikova@sukromneskoly.sk

Príďte medzi nás/ obnovte si členstvo

Prešovský samosprávny kraj

Zástupca v KROVP

Ing. Emil Blicha

Dušan Rohaľ, DiS.art

Dušan Rohaľ, DiS.art

člen za Prešovský VÚC

dusan.rohal@sukromneskoly.sk

Ing. Emil Blicha

Ing. Emil Blicha

člen za Prešovský VÚC

emil.blicha@sukromneskoly.sk

Banskobystrický samosprávny kraj

Zástupca v KROVP

Mgr. Iveta Michalíková

Ing. Juraj Droppa

Ing. Juraj Droppa

člen

juraj.droppa@sukromneskoly.sk

Róbert Tatár, DiS.art

Róbert Tatár, DiS.art

viceprezident ASŠŠZS pre školské zariadenia

robert.tatar@sukromneskoly.sk

Žilinský samosprávny kraj

Zástupca v KROVP

Mgr.art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Ján Halač, DiS.art

Ján Halač, DiS.art

člen

jan.halac@sukromneskoly.sk

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

členka

eva.ohradanova@sukromneskoly.sk

Trenčiansky samosprávny kraj

Zástupca v KROVP

Ing. Helena Chudá

PaedDr. Dagmar Ondrášiková, PhD.

PaedDr. Dagmar Ondrášiková, PhD.

členka

dagmar.ondrasikova@sukromneskoly.sk

Mgr. Tibor Ukropec

Mgr. Tibor Ukropec

člen

tibor.ukropec@sukromneskoly.sk

Nitriansky samosprávny kraj

Zástupca v KROVP

Ing. Ondrej Mokos, ml.

Ing. Ondrej Mokos, ml.

Ing. Ondrej Mokos, ml.

člen

ondrej.mokos@sukromneskoly.sk

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

člen

adam.kavec@sukromneskoly.sk

Trnavský samosprávny kraj

Zástupca v KROVP

Mgr. Ľubica Srnáková

RNDr. František Štefanec

RNDr. František Štefanec

člen

frantisek.stefanec@sukromneskoly.sk

 Mgr. Iveta Pavlíková

Mgr. Iveta Pavlíková

členka

iveta.pavlikova@sukromneskoly.sk

Bratislavský samosprávny kraj

Zástupca v KROVP

Bohumil Bača

PhDr. Saskia Repčíková

PhDr. Saskia Repčíková

členka

RNDr. Mária Smreková

RNDr. Mária Smreková

členka

maria.smrekova@sukromneskoly.sk

Pin It on Pinterest

Share This