SPRÁVNA RADA A ĎALŠÍ ĽUDIA V ASOCIÁCII

Štatutárny zástupca, prezident a viceprezidenti

ASŠŠZ navonok zastupuje prezident, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom a dvaja viceprezidenti.
Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD.
Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD.

prezidentka a štatutárna zástupkyňa ASŠŠZ

statutar @ sukromneskoly.sk

Mgr. art. Jana NÉMETHOVÁ
Mgr. art. Jana NÉMETHOVÁ

viceprezidentka a vedúca Odbornej sekcie základných umeleckých škôl ASŠŠZ

jana.nemethova @ sukromneskoly.sk

 Správna rada ASŠŠZ

má 10 členov zvolených členmi na zasadnutí Valného zhromaždenia ASŠŠZ. Zoznam ďalších členov v abecednom poradí.
Ing. Emil BLICHA
Ing. Emil BLICHA

člen

emil.blicha @ sukromneskoly.sk

Mgr. Henrieta DRGOVÁ PETROVIČOVÁ
Mgr. Henrieta DRGOVÁ PETROVIČOVÁ

členka a vedúca Odbornej sekcie základných škôl a centier voľného času ASŠŠZ

henrieta.petrovicova @ sukromneskoly.sk

Ing. Juraj DROPPA
Ing. Juraj DROPPA

člen

juraj.droppa @ sukromneskoly.sk

Mgr. art. Adam KAVEC, PhD.
Mgr. art. Adam KAVEC, PhD.

člen

adam.kavec @ sukromneskoly.sk

Ing. Ondrej MOKOS
Ing. Ondrej MOKOS

člen

ondrej.mokos @ sukromneskoly.sk

Mgr. Miroslava ROBINSON
Mgr. Miroslava ROBINSON

členka a vedúca Odbornej sekcie poradenských centier ASŠŠZ

miroslava.robinson @ sukromneskoly.sk

Ing. Zuzana SAGANOVÁ
Ing. Zuzana SAGANOVÁ

členka a vedúca Odbornej sekcie predprimárneho vzdelávania ASŠŠZ

zuzana.saganova @ sukromneskoly.sk

RNDr. Mária SMREKOVÁ
RNDr. Mária SMREKOVÁ

členka

maria.smrekova @ sukromneskoly.sk

Revízna komisia ASŠŠZ

má 3 členov zvolených členmi na zasadnutí Valného zhromaždenia ASŠŠZ.
Mgr. Lucia BONDOVÁ
Mgr. Lucia BONDOVÁ

členka

Bc. Zuzana ČATLOCHOVÁ
Bc. Zuzana ČATLOCHOVÁ

členka

Ing. Adriana GARRETT
Ing. Adriana GARRETT

členka

Zástupcovia súkromných škôl v KROVP

ASŠŠZ má zastúpenie vo všetkých krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP).
Košický kraj
Mgr. Ľubica PETRÍKOVÁ
Mgr. Ľubica PETRÍKOVÁ
Prešovský kraj
Ing. Emil BLICHA
Ing. Emil BLICHA
Žilinský kraj
Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD.
Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD.
Banskobystrický kraj
Mgr. Iveta MICHALÍKOVÁ
Mgr. Iveta MICHALÍKOVÁ
Trenčiansky kraj
Mgr. art. Adam KAVEC, PhD.
Mgr. art. Adam KAVEC, PhD.
Nitriansky kraj
Ing. Ondrej MOKOS
Ing. Ondrej MOKOS
Trnavský kraj
Mgr. Henrieta DRGOVÁ PETROVIČOVÁ
Mgr. Henrieta DRGOVÁ PETROVIČOVÁ
Bratislavský kraj
RNDr. Mária SMREKOVÁ
RNDr. Mária SMREKOVÁ

KROVP

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) je poradný orgán predsedu samosprávneho kraja. Na jeho rokovaniach sa prerokovávajú zmeny v sieti, požiadavky na zaradenie odborov pre stredné školy, najvyššie počty žiakov 1. ročníka stredných škôl, či stratégia odborného vzdelávania a prípravy.

Pin It on Pinterest

Share This