Správna rada

zoznam členov v členení za jednotlivé kraje

 

Bratislavský kraj

PhDr. Saskia Repčíková

PhDr. Saskia Repčíková

prezidentka ASŠŠZS

saskia.repcikova@sukromneskoly.sk

RNDr. Mária Smreková

RNDr. Mária Smreková

členka

maria.smrekova@sukromneskoly.sk

Trnavský kraj

František Štefanec

František Štefanec

člen

frantisek.stefanec@sukromneskoly.sk

Iveta Pavlíková

Iveta Pavlíková

členka

iveta.pavlikova@sukromneskoly.sk

Nitriansky kraj

Ing. Ondrej Mokos, ml.

Ing. Ondrej Mokos, ml.

člen

ondrej.mokos@sukromneskoly.sk

Adam Kavec

Adam Kavec

člen

adam.kavec@sukromneskoly.sk

Trenčiansky kraj

Dagmar Ondrášiková

Dagmar Ondrášiková

členka

dagmar.ondrasikova@sukromneskoly.sk

Tibor Ukropec

Tibor Ukropec

člen

tibor.ukropec@sukromneskoly.sk

Žilinský kraj

Ján Halač

Ján Halač

člen

jan.halac@sukromneskoly.sk

Mgr. art. Eva Ohraďanová

Mgr. art. Eva Ohraďanová

členka

eva.ohradanova@sukromneskoly.sk

Banskobystrický kraj

Juraj Droppa

Juraj Droppa

člen

juraj.droppa@sukromneskoly.sk

Róbert Tatár

Róbert Tatár

viceprezident ASŠŠZS pre školské zariadenia

robert.tatar@sukromneskoly.sk

Prešovský kraj

Dušan Rohaľ

Dušan Rohaľ

člen za Prešovský VÚC

dusan.rohal@sukromneskoly.sk

Ing. Emil Blicha

Ing. Emil Blicha

člen za Prešovský VÚC

emil.blicha@sukromneskoly.sk

Košický kraj

Mgr. Ľubica Petríková

Mgr. Ľubica Petríková

viceprezidentka ASŠŠZS pre školy

lubica.petrikova@sukromneskoly.sk

Pin It on Pinterest

Share This