Základné dokumenty

Výročné správy

Ročná správa 2018

Ročná správa 2018

Ročná správa 2017

Ročná správa 2017

Ročná správa 2016

Ročná správa 2016

Zriaďovacie listiny

IČO + Stanovy ASŠŠZS

IČO + Stanovy ASŠŠZS