Základné dokumenty

Výročné správy

Ročná správa 2018

Ročná správa 2018

Ročná správa 2017

Ročná správa 2017

Ročná správa 2016

Ročná správa 2016

Zápisnice Valného zhromaždenia

Závery VZ 2018

Závery VZ 2018

Zriaďovacie listiny

IČO + Stanovy ASŠŠZS

IČO + Stanovy ASŠŠZS