ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) je apolitická nezávislá nezisková mimovládna organizácia, ktorá združuje viac ako 200 zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení v rámci regionálneho školstva na celom Slovensku. ASŠŠZ je jedinou legitímnou organizáciou, ktorá v roku 2023 vstúpila do 30. roku ochrany a obhajoby rovnoprávneho postavenia súkromných škôl a súkromných školských zariadení ako legitímnej súčasti vzdelávacej sústavy na Slovensku.

organizácia, ktorá obhajuje záujmy zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení

rokov obhajoby a ochrany rovnoprávneho postavenia súkromných škôl a ŠZ ako legitímnej súčasti vzdelávacej sústavy na Slovensku

členov - zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

VIETE, ŽE?

  • V roku 2021 ASŠŠZ skrátila svoj názov? Pôvodný názov bol Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS).
  • V roku 2019 sa ASŠŠZ presťahovala do Liptovského Hrádku.
  • Približne 1/3 členov ASŠŠZ sú len zriaďovatelia, ďalšiu 1/3 členov tvoria len riaditelia a zvyšnú 1/3 tvoria zriaďovatelia a riaditelia v jednej osobe?
  • Na čele ASŠŠZ je štatutárny zástupca – prezident ASŠŠZ, 2 viceprezidenti a Správna rada ASŠŠZ?
  • ASŠŠZ má len 1 zamestnanca, ktorý zabezpečuje činnosť sekretariátu a vnútornej i vonkajšej komunikácie a všetci členovia vkladajú svoj čas a expertízu na naplnenie cieľov bez nároku na odmenu?

Napíšte nám

Kontaktné údaje

Ak si s nami chcete dohodnúť stretnutie, prosím, dohodnite si stretnutie s nami mailom alebo telefonicky. Vieme sa s Vami dohodnúť aj na online stretnutí na platforme WEBEX.

Sídlo a korešpondenčná adresa: ASŠŠZ, SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok

Telefón: +421 948 215 854

Kontaktné hodiny: pondelok-štvrtok: 8:00 -12:00 h a 13:00 – 16:30 h

Email: sekretariat@sukromneskoly.sk

Komunikácia a PR: Stella Hanzelová

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako a kde sa s Vami môžem stretnúť?

Ak sa chcete s nami stretnúť, odporúčame Vám kontaktovať nás najprv emailom alebo telefonicky vzhľadom na to, že členovia správnej rady a vedúci odborných sekcií pracujú v Asociácii nad rámec svojich pracovných povinností, ktoré majú prioritne vo vlastných školách/školských zariadeniach.

Stretnúť sa môžeme osobne, ale v rámci súčasných protipandemických opatrení Vám vieme ponúknuť aj online stretnutie na platforme WEBEX. K takémuto stretnutie Vám stačí zariadenie (PC, smartfón) a pripojenie na internet.

Kto sa môže stať členom ASŠŠZ?

ASŠŠZ združuje zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení v oblasti regionálneho školstva (nie vysoké školy): materské školy, nesieťové predškolské zariadenia zapísané do Registra, základné a stredné školy, základné umelecké školy, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, školské zariadenia (školské jedálne, jazykové školy, centrá voľného času…), ktoré pôsobia na Slovensku. Členstvo je dobrovoľné a nenárokovateľné. Máme záujem prijať medzi nás každého zodpovedného zriaďovateľa súkromnej školy/školského zariadenia, ktorý dbá o kvalitu, rozvíja možnosti vzdelávania na Slovensku, prináša inovácie… Viac informácií nájdete v sekcii ČLENSTVO.

Aký servis svojím členom poskytujete?

Asociácia nie je servisná organizácia, člen si u nás nekupuje služby. Fungujeme na princípe pravidelného vzájomného odovzdávania si skúseností a koordinácie svojich aktivít smerujúcich k podpore a rozvoju súkromného školstva na Slovensku. Základom našej spoločnej komunikácie je výmena poznatkov, skúseností, príkladov dobrej praxe. Spoločne sledujeme a pripomienkujeme legislatívu, informujeme sa o výzvach, organizujeme webináre, riešime odborné témy v oblasti súkromného školstva, riešime výzvy na všetkých úrovniach od komunikácie na najvyššej úrovni s MŠVVaŠ SR, cez komunikáciu s VÚC až na úroveň komunikácie s mestami a obcami…

Viete mi poradiť, ak chcem ešte len založiť súkromnú školu/školské zariadenie?

Založenie školy alebo školského zariadenia by malo byť výsledkom vážneho rozhodnutia, za ktorým nasleduje množstvo hlavne právnych úkonov. Ak ste už na túto cestu nastúpili a potrebujete radu, vieme Vás skontaktovať s naším členom vo Vašom regióne. Neočakávajte však, že Vám niekto poskytne presný návod. Odporúčame Vám nájsť si odborného pomocníka – právnika, ktorý Vám na základe Vašich jedinečných podmienok pripraví zmluvy a bude Vás sprevádzať aj po vzniku školy. Základné informácie nájdete aj na stránke MŠVVaŠ SR: Regionálne školstvo/Dokumenty a predpisy.

Viete mi poradiť, aj keď som rodič?

Záleží na tom, o aký typ informácie máte záujem. Vieme Vám pomôcť vyhľadať verejne dostupné údaje o súkromnej škole/školskom zariadení. Vieme Vám poskytnúť prehľad súkromných škôl vo Vašom okolí. Vieme Vám poradiť s kritériami, ako sa rozhodovať pre tú-ktoré súkromnú školu, školské zariadenie.

Čo však nerobíme, je odporučiť Vám, pre ktorú školu/školské zariadenie by ste sa mali rozhodnúť.

Chcem si overiť údaje o súkromnej materskej škole. Viete mi poradiť?

Vieme Vás usmerniť. Napr.: Súkromné predškolské zariadenia pre deti majú rôzne právne formy. Predškolské zariadenia, ktoré majú názov „súkromná materská škola“, musia byť registrované v Sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Podmienkou registrácie je splnenie prísnych kritérií, napr. na hygienu, kvalifikáciu odborných zamestnancov. Podliehajú kontrole Štátnou školskou inšpekciou. V podobnom postavení sú nesieťové predškolské zariadenia, ktoré splnili podmienky zápisu do Registra nesieťových zariadení. Iné, napr. lesné kluby, „škôlky“, „školičky“ a pod, nemusia byť v sieti a o tých prehľad nemáme a nevieme o tom, že by bol verejne dostupný.

Pin It on Pinterest

Share This