VYHLÁSENIE

o používaní tejto webovej stránky

Čo by ste mali vedieť, keď používate túto stránku

Pred používaním tejto web lokality (www.sukromneskoly.sk) si pozorne prečítajte doleuvedené podmienky, pretože používaním tejto webovej lokality s nimi plne bez výhrad súhlasíte.

Preberanie materiálov

Občianske združenie Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z www.sukromneskoly.sk výhradne na osobné, nekomerčné použitie a pod podmienkou, že návštevník zachová neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve, ktoré sú uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách týchto materiálov.

Akékoľvek menenie, rozmnožovanie, verejné prezentovanie, vykonávanie, rozširovanie alebo iné používanie materiálov z www.sukromneskoly.sk na verejné alebo komerčné účely je zakázané. Používanie materiálov (vrátane ich častí) na ďalších web lokalitách alebo v iných sieťových počítačových prostrediach je podmienené uvedením zdroja a prelinkovaním na pôvodnú podstránku www.sukromneskoly.sk. Všetky autorské materiály na www.sukromneskoly.sk sú chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené používanie materiálov z jej stránok môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov a nariadení. V závažnom prípade máme právo sa domáhať našich oprávnených finančných náhrad a iných finančných strát.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky materiály a služby, ktoré poskytuje www.sukromneskoly.sk sa poskytujú tak, ako sú poskytnuté. ASŠŠZ neručí za akékoľvek nepresnosti a nedostatky a upozorňuje, že materiály a služby nemusia byť v čase prehliadania stránok už aktuálne a ASŠŠZ sa nezaväzuje ich udržiavať v aktuálnom stave.

ASŠŠZ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vyplývajú z používania www.sukromneskoly.sk a ďalších napojených web lokalít a vyhradzuje si právo odmietnuť akékoľvek nároky na pokrytie škôd, ktoré vzniknú používateľom pri používaní tejto web lokality.

Používateľ prechodom na web lokalitu, ktorá je napojená na túto web lokalitu preberá na seba všetky možné riziká a ASŠŠZ sa dištancuje od rizík ich používania.

ASŠŠZ  nenesie žiadnu zodpovednosť za príspevky, ktoré sú uverejňované v diskusiách a komentároch na www.sukromneskoly.sk a súčasne v plnom rozsahu, či sa jedná o obsah, spôsob a formu komunikácie a to aj v prípade ochrany súkromia, ohovárania, dôvodov plynúcich z autorských práv, obscénností, vyhrážaní a iných nevhodných prejavov používateľov a vyhradzuje si právo ktorýkoľvek príspevok odstrániť.

Obrazové materiály na stránke

Fotografie a iné obrazové materiály sú z vlastného archívu asociácie alebo z databánk, ktoré umožňujú voľné šírenie.

V prípade, že plánujete prevziať fotografiu z archívu ASŠŠZ, je potrebné označiť ju textovo a prelinkovaním na náš web:  Zdroj: archív ASŠŠZ

Porušenie autorských práv

Ak máte podozrenie o porušení autorských práv na www.sukromneskoly.sk, tak nás kontaktujte písomne listom alebo mailom, aby sme chybu v čo najkratšom čase odstránili.

Záverečné ustanovenie

ASŠŠZ môže kedykoľvek bez predchádzajúcich upozornení upraviť toto vyhlásenie o používaní web lokality www.sukromneskoly.sk.

Aktualizácia: 17. 5. 2022

Napíšte nám

Kontaktné údaje

Ak si s nami chcete dohodnúť stretnutie, prosím, dohodnite si stretnutie s nami mailom alebo telefonicky. Vieme sa s Vami dohodnúť aj na online stretnutí na platforme WEBEX.

Sídlo a korešpondenčná adresa: ASŠŠZ, SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok

Telefón: +421 948 215 854

Kontaktné hodiny: pondelok-štvrtok: 8:00 -16:30 h

Email: sekretariat@sukromneskoly.sk

Komunikácia a PR: Stella Hanzelová

Pin It on Pinterest

Share This