PRE ČLENOV ASŠŠZS

  • Aktualizovali sme novinky v legislatíve
  • Pripravujeme program zvyšovania kvality súkromných škôl
  • Dopĺňame upozornenia na dôležité termíny, ktoré by nemali ujsť Vašej pozornosti
  • Sumarizujeme posledné VZN, aby sme ich mohli porovnať...

VSTUP DO ČASTI PRE ČLENOV

Ďalšie aktuality

Správna rada ASŠŠZS Vám želá úspešné vykročenie do roka 2020

Členovia Správnej rady ASŠŠZS Vám želajú úspešné vykročenie do roka 2020, odvahu meniť svet okolo seba, možnosť slobodne sa vyjadrovať a obhajovať svoje názory, ale i zdravie, vytrvalosť, nekonečnú lásku, vzájomnú úctu a pochopenie i úsmev a radosť v očiach detí...

Vstup pre členov

Týždeň v školstve

Posledné Tweety

Odporúčame

Pin It on Pinterest