Členstvo v Asociácii

 

Členmi Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska môžu byť:

 •  zriaďovatelia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity;
 • riaditelia škôl/zriaďovatelia škôl/školských zariadení, ktoré sú právnym subjektom.

Nezabudnite si obnoviť členstvo na rok 2018

Výhody členstva

 • možnosť ovplyvňovať tvorbu a prijímanie legislatívnych noriem týkajúcich sa existencie a fungovania súkromného školstva,
 • zapájanie sa do pracovných skupín na MŠ VVaŠ SR a v jeho priamo riadených organizáciách,
 • z prvej ruky informácie o legislatíve, projektoch a novinkách týkajúcich sa súkromných škôl na Slovensku,
 • spoločné stretnutia, semináre, školenia a odborné informácie podľa typu školy a školského zariadenia v odborných sekciách,
 • zvýhodnené podmienky pri školeniach a odborných seminároch, výročnej odbornej konferencii,
 • prístup k právnym informáciám a poradenstvu cez portál www.1snsc.sk,
 • informácie o špecializovaných seminároch a školeniach z oblasti ekonomiky a finančného riadenia súkromných škôl a ŠZ,
 • poradenstvo v odborných sekciách,
 • podpora na miestnej úrovni, v samosprávach, obciach, mestách a VÚC,
 • právne informácie a vzory dokumentov,
 • právne poradenstvo vo veciach, ktoré sa všeobecne týkajú súkromného školstva,
 • možnosť podieľať sa na chode asociácie a byť volený do jej orgánov,
 • a ďalšie zaujímavé aktivity

Pin It on Pinterest

Share This