Minister školstva B. Gröhling večer v relácii Téma dňa na TA3 informoval o zmenách pre všetky školy a školské zariadenia, deti, žiakov, študentov i rodičov.

Národná rada SR na 3. schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní schválila novelu Školského zákona (Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31).

Za hlasovalo 121 poslancov, 1 bol proti (Š.Kuffa/Kotlebovci-ĽSNS) a 2 sa zdržali hlasovania (R. Fico/SMER-SD a Anton Stredák/SMER-SD).

V zákone je na jednej strane viacero kompetencií MŠVVaŠ SR vo vzťahu k určovaniu termínov, avšak mnohé termíny priamo zákonom limitované na určité obdobie. Skúsenosti v aktuálnej situácii ukázali, že pri viacerých termínoch môže byť potenciálne potrebná operatívna reakcia príslušných subjektov (ministerstva, okresných oradov v sídle kraja, riaditeľov) v nadväznosti na zákonom ustanovené intervaly.

 

Minister školstva B. Gröhling sa na tlačovej besede vyjadril aj k súkromným materským školám: Nedebatovali sme o tom, že by sme odškodňovali aj súkromné škôlky. Viem, že to je veľký problém, mám množstvo ľudí, ktorých poznám za ostatné roky zo súkromných škôlok, viem, že to je problém, budeme to riešiť.

Viac: Minister Gröhling na tlačovej besede aj k súkromným materským školám

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR B. Gröhling na prvej tlačovej besede informoval o zásadných rozhodnutiach v súvislosti so zabezpečením ochrany žiakov pred šíriacou sa pandémiou spôsobenou koronavírusom – PRERUŠENÍM VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH DO ODVOLANIA a na toto rozhodnutie nadväzujúcimi usmerneniami.

Pin It on Pinterest

Share This