29. január 2022

aktuality v mailovej schránke

EDUweek 2022/06 – týždňový sumár aktivít ASŠŠZ, nová legislatíva a materiály

Okrem súhrnu našich aktiviít v EDUweeku nájdete aj linky na novú legislatívu zverejnenú v Zbierke zákonov, súhrn zákonov, ktoré sú navrhované na rokovanie 55. schôdze Národnej rady SR.

Pripájame aj linky na novinky na stránke MŠVVaŠ SR, ako aj kľúčovú informáciu, ktorú sme si vyžiadali od MŠVVaŠ SR vo vzťahu k transformácii poradenských centier:

„Zverejnenie charakteristík jednotlivých stupňov podporných úrovní sa mierne zdržalo a to z dôvodu precizovania obsahu v súvislosti s pripomienkami, aj so  súvzťažným legislatívnym materiálom (vyhláška zariadení poradenstva a prevencie). Materiál je aktuálne vo VPK a predpokladáme, že by 7. – 8. 2. 2022 mal byť zverejnený.“

Kompletný EDUweek si nájdete vo svojich mailoch.

    Pin It on Pinterest

    Share This