Minulý týždeň bol pre nás slávnostný. V stredu 17. apríla 2019 sme na Slávnostnej výročnej konferencii k 25. výročiu založenia Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, ktorá sa uskutočnila v bratislavskom Primaciálnom paláci pod záštitou Matúša Valla, primátora hlavného mesta SR Bratislavy, bilancovali našu 25-ročnú prácu.

Do nášho kruhu prijali pozvanie vzácni hostia, ktorí stáli pri vzniku Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska nielen ako zakladajúci členovia, ale aj ako partneri, ktorí stáli pri nás hlavne v prvých rokoch fungovania súkromných škôl.

Ponúkame Vám niekoľko fotografií Adama Kováča. Pripravujeme pre Vás zaujímavé myšlienky ocenených hostí i zakladajúcich členov asociácie, rozprávanie o začiatkoch súkromných škôl a mnoho ďalších informácií.

Pin It on Pinterest

Share This