“Projekt Akadémie považujem za veľmi prínosný a „lastovičku“, ktorá by mala nasmerovať vzdelávanie riaditeľov k tak potrebnému získavaniu vedomostí v ich riadiacej činnosti,” zdôraznila Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS pre školy, ktorá sa zúčastnila na záverečnom odovzdávaní certifikátov absolventom pilotného ročníka Akadémie riaditeľov 13. – 15. mája 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Certifikát v pilotnom ročníku Akadémie riaditeľov získalo 20 absolventov, z nich 2 zo súkromných škôl:

Akadémia riaditeľov, ktorú organizuje spoločnosť Profesia, spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl, aby im sprostredkovala kvalitné vzdelávanie v starostlivosti o ľudské zdroje. Vybraní uchádzači v bezplatnom doplnkovom kurze absolvujú tri vzdelávacie moduly manažérskych zručností zamerané na prax v kontexte školstva. Pri jej vzniku stála aj ASŠŠZS ako odborný partner pre vytvorenie obsahu modulov pilotného ročníka – Ľubica Petríková a Saskia Repčíková boli odborné garantky.

“Atmosféra plná pohody, profesionality a zmysluplnosti vypovedá za všetko,” priblížila Ľ. Petríková dianie počas záverečných prezentácií, “Profesii držím palce aj v nasledujúcich ročníkoch Akadémie pre riaditeľov”.

 Do nového ročníka Akadémie pre riaditeľov základných a stredných škôl sa môžete zapojiť aj Vy. Registrácia sa končí 31. mája 2019.

Podrobnejšie informácie získate na adrese www.edujobs.sk/akademia

Kontakt: Anna Podlesná, mobil: 0903 902 439, email: podlesna @ profesia.sk

S Annou Podlesnou, manažérkou Akadémie pre riaditeľov, sa naši členovia mali možnosť stretnúť aj počas Slávnostnej konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia ASŠŠZS.

Titulná fotografia: Z workshopu v Košiciach 25. 9. 2018. Na fotke prvá sprava Ľ. Petríková, autor: profesia.sk

Fotografia v texte: Spoločná fotografia prvých absolventov Akadémie riaditeľov, autor: profesia.sk

Pin It on Pinterest

Share This