9. január 2022

aktuality v mailovej schránke

 #ASSSZ #zriadovatelia #podielovedane #VZN/zmluva #materskeskoly #ZUS #skolskezariadenia #poradenskecentra #jazykoveskoly

So želaním spokojnosti v roku 2022 ASŠŠZ svojím členom posiela darček v podobe linky na právnu príručku OD VZN K ZMLUVE k financovaniu neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení financovaných z podielových daní obcí a samosprávnych krajov na základe Zákona č. 507/2021 z 25. novembra 2021.

Právna príručka je určená všetkým, ktorí v týchto dňoch čelia výzve v podobe uzatvárania zmlúv so samosprávami, teda zriaďovateľom materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, poradenských centier a školských zariadení a prináša:

  •  praktický prehľad o základných zmenách vo vzťahu medzi samosprávou a cirkevnými/súkromnými zriaďovateľmi,
  • zrozumiteľný výklad jednotlivých zákonných ustanovení,
  • usmernenie účastníkov zmluvného vzťahu,
  • odpovede na najčastejšie otázky.

Autor: doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. – právny expert, ktorý sa venuje právu vo verejnej správe, autor viac ako 150 zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov z oblasti správneho práva. Spolupracovali: E. Ohraďanová, M. Čurlík, D. Masarovič.

Pin It on Pinterest

Share This