Prezidentka ASŠŠZS Saskia Repčíková zastupovala súkromné školy a školské zariadenia na konferencii Školy s rešpektom. Konferenciu pripravila Koalícia pre deti Slovensko a Nadácie pre deti Slovenska a Eurochild.

Cieľom konferencie bolo predstaviť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko v kontexte medzinárodných trendov a skúseností s aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku. Súčasťou konferencie boli aj živé príbehy slovenských škôl, ktoré už zmenu vzdelávania úspešne rozvíjajú zdola a podporujú jedinečnosť každého dieťaťa. Deti a mladí ľudia boli rovnocennými partnermi – počnúc spolumoderovaním konferencie a končiac aktívnou účasťou v živých knižniciach.

Konferencia sa stala platformou výmeny odborných skúseností a návrhov,  ktoré sú užitočným príspevkom k prebiehajúcej diskusii o novej vízii vzdelávania na Slovensku a k odbornej diskusii k pripravovaným zmenám v oblasti výchovy a vzdelávania na Slovensku. Závery z konferencie sme poskytli Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Participácia detí a mladých ľudí na priebehu konferencie a jej vstupoch bola príkladom reálneho hlasu detí a mladých ľudí k reforme vzdelávania.

Účastníci konferencie sa zhodli v tom, že Slovensko potrebuje reálne riešenia, kde existujúce ´zmeny zdola´ podporujú realizáciu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Foto: Rastislav Očenáš, Nadácia pre deti Slovenska

Pin It on Pinterest

Share This