Už o pár dní sa zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska stretnú v Banskej Bystrici na Výročnej odbornej konferencii, kde budú rozoberať aktuálne témy i výzvy, ktorá pred nimi stoja, ale aj zdieľať dobré výsledky, pozitívne skúsenosti a novinky v oblasti inovácií vo vzdelávaní.

Účastníci navštívia členské – partnerské školy v regióne, ktoré zdieľajú svoje dobré výsledky. Hlavnou témou plenárneho rokovania je Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho vývoja školstva na Slovensku. Na prednášky Saskie Repčíkovej, Xavera Gubáša, Markéty Pastorovej a Roberta Chovanculiaka nadviaže panelová diskusia, kde sa jej účastníci, medzi ktorými sú aj poslanci miestnej samosprávy i NR S, budú snažiť pomenovať výzvy, ktorým čelia súkromné školy a školské zariadenia, priblížiť dianie v oblasti zakladania, fungovania a podpory súkromných škôl v susednej Českej republike, hovoriť o tom, ako a či vôbec súčasné zmeny v školskej legislatíve umožnia školám väčšiu slobodu a samostatnosť v rozhodovaní, financovaní a kurikulárnych zmenách. Dotkneme sa problematiky kompetencií štátu a samospráv pri financovaní, postavenia zriaďovateľov a možnostiam, ktoré sa pre vzdelávanie otvoria pri realizácii reformných zámerov priamo v teréne.

Podvečerná časť programu je zameraná na zdieľanie príkladov dobrej praxe a skúseností zo zahraničia a druhý deň je venovaný práci v sekciách a Valnému zhromaždeniu Asociácie.

Na verejnú časť konferencie srdečne pozývame aj nečlenov Asociácie, ktorých ponúkané témy zaujímajú:

Pin It on Pinterest

Share This