Sériu 5 interaktívnych workshopov určených stredoškolským pedagógom a riaditeľom na jar 2019 prináša Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham). Workshopy sú súčasťou deviateho ročníka projektu Train the Trainer a ich cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Ponuka workshopov nadväzuje na AmCham BSCF workshopy v rámci konferencie „Vision for Growth: BSC in Slovakia!“, ktorá bola 6. 12. 2018.

Workshopy v slovenskom jazyku sú pre pedagógov a riaditeľov bezplatné a uskutočnia sa v priebehu marca-apríla 2019 v Bratislave v priestoroch členov AmCham. Podrobnejšie informácie nájdete v prihláške.

Termín na vyplnenie záväznej registrácie do programu je najneskôr do štvrtka 28.02.2019 (do 12.00 h). Vzhľadom na limitovanú kapacitu programu budú uprednostnení záujemcovia ochotní aktívne sa zúčastniť minimálne 4 z 5 workshopov. V prípade prekročenia kapacity programu bude pri výbere účastníkov zohľadnený dátum prihlásenia.

Ďalšie informácie poskytnú pracovníci AmCham na ttt@amcham.sk alebo telefonicky na 0948 592 775. 

Pin It on Pinterest

Share This