Dohoda na príprave spoločného textu memoranda politickým stranám kandidujúcim vo voľbách do Národnej rady SR bola výsledkom rokovania 28. 01. 2016 na stretnutí Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) a partnerských organizácií, ku ktorým patríme aj my.

Memorandum bude obsahovať požiadavky, na ktorých sa zhodnú všetky zúčastnené organizácie a súčasne záväzok politických strán podporovať tieto požiadavky vo volebných programoch a pri tvorbe programového vyhlásenia novej vlády.

Viac informácií: Stretnutie zástupcov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva

Pin It on Pinterest

Share This