ASŠŠZ na udeľovaní štátnych vyznamenaní

Začiatok roka sa pre ASŠŠZ začal v dobrej spoločnosti

Ako na Nový rok, tak po celý rok – 1. januára 2023 sa Eva Ohraďanová, prezidentka ASŠŠZ spolu s Danielom Masarovičom, prezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska, ocitli v spoločnosti skvelých ľudí – na Slávnostnej ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Vážime si pozvanie pani prezidentky Z. Čaputovej, ktoré sme dostali. Znamená to pre nás veľmi dôležitú skutočnosť – takéto pozvánky v 30. roku našej existencie potvrdzujú, že naša Asociácia má neodmysliteľné miesto v živote našej spoločnosti.
Z rúk Zuzant Čaputovej, przidentky SR si v tomto roku prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy aj Anna Koptová za ochranu ľudských práv a slobôd. Anna Koptová, ktorá sa celý život s nasadením obhajuje práva rómskej národnostnej menšiny s dorazom aj na deti, stála pri zrode niekoľkých rómskych kultúrnych inštitúcií i súkromných škôl. Vedie Nadáciu Dobrej rómskej víly Kesaj v Košiciach.

V skupine nositeľov štátnych vyznamenaní za uplynulých 30 rokov je aj naša spoluzakladateľka a členka Správnej rady ASŠŠZ

Medaila prezidenta Slovenskej republiky

Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o riadenie a správu štátu, o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje aj občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt. Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa výnimočne udeľuje aj občanom iných štátov.

(zdroj: Zákon č. 522/2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)

Rok 2016: Medaila prezidenta SR Márii Smrekovej

Dňa 7. januára 2016 prezident Andrej Kiska udelil Medailu prezidenta Slovenskej republiky aj RNDr. Márii Smrekovej za dlhoročné významné zásluhy v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.

A. Kiska v úvode oceňovania osobností o.i. povedal:

“Oceňujeme dnes aj úsilie v starostlivosti o naše deti. Na školách všetkých stupňov, ale aj dnes by som rád zmienil osobitne školy, kde sa cesta našich detí za vzdelaním, poznaním a pochopením sveta začína, a v ktorých sa z detí stávajú dospelí. Aby sme vrátili úctu, rešpekt a vedomie vážnosti tomuto povolaniu – zo strany štátu, vlády, parlamentu, samospráv, spoločnosti, a tiež zo strany rodičov.”

Mária Smreková, spoluzakladateľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave, ktorá stála aj pri zrode našej Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, bola jej viceprezidentkou, je v súčasnosti členkou Správnej rady ASŠŠZ a svoje skúsenosti naplno zúročuje pri práci na kurikulárnej reforme v prospech kvalitnejšieho vzdelávania vo všetkých školách na Slovensku.

Zdroj fotografie: https://www.prezident.sk/article/prezident-andrej-kiska-vyznamenal-15-osobnosti/

Pin It on Pinterest

Share This