ASŠŠZ: Pozvánka členom na pravidelné online stretnutie

...informácie pre členov ASŠŠZ

Pozvánka na 1. online stretnutie v šk. roku 2022/2023

Na 1. online stretnutí členov ASŠŠZ, – ODBORNE, TRANSPARENTNE, PARTICIPATÍVNE A SYSTÉMOVO, ktoré sa uskutoční 13. septembra 2022 (pozvánky na stretnutie s potrebou registrácie boli odoslané mailom) sa budeme venovať hlavne týmto témam:

  • 16:10-16:30 ŠTÁTOM URČENÉ ODMENY UČITEĽOM
  • 16:30-16:50 TRANSFORMÁCIA PORADNÍ
  • 16:50-17:10 PLÁNY VÝKONOV
  • 17:10-17:30 JEDNOTKOVÝ KOEFICIENT A DODATKY ZMLÚV
  • 17:30-18:00 OTÁZKY K ĎALŠÍM TÉMAM

 Upozornenie: Záznam z podujatia nebude prístupný, kľúčové informácie zo stretnutia budú obsahom najbližšieho vydania EDUweeku

Pin It on Pinterest

Share This