Čas na zmeny dozrel a preto nového školského roka 2020/2021 vstupujeme odhodlaní využiť mimoriadnu situáciu, ktorá nás motivuje k zmenám, ktoré sa doteraz nedali alebo nechceli uskutočniť.

Predchádzajúce mesiace v minulom školskom roku v súkromných školách a školských zariadeniach a spätná väzba zriaďovateľov a riaditeľov nám potvrdili, že sme zvládli náročné obdobie.

Máme na formatívne alebo slovné hodnotenie, vieme, ako na dištančné alebo online vzdelávanie a popri tom sme stále šikovnejší aj v manažérskych zručnostiach…

Želáme všetkým: deťom, študentom i ich rodičom, učiteľom, riaditeľom i zriaďovateľom, aby tento náročný rok zvládli s úsmevom a rozdávali pohodu viac ako inokedy. A nezabudnite, úsmev pod rúškom nevidno, preto nájdime aj ďalšie spôsoby, ako dať najavo, že sme v pohode.

#susmevompodruskom #odhodlanidonovehoskolskehoroka
#manazerskysilnejsi #pohodavskole #backtoschool #novespomienky #novipriatelia #novispojenci #vyuzijemeajstres #zmenajezivot #skolaplnaspomienok

Pin It on Pinterest

Share This