Zriaďovatelia súkromných škôl a školských zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu svojimi plánovanými rozvojovými aktivitami na výhľadové obdobie do roku 2027 zapojiť do tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK vyplnením údajov do zásobníka projektov najneskôr 1. septembra 2020. Na projekty, ktoré budú súčasťou Programu, môžu získať aj finančnú podporu z fondu obnovy.

ASŠŠZS je jedným z partnerov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pri tvorbe nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov.

Na základe iniciatívy BSK sa ASŠŠZS zapojila do príprav Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov.

Pre BSK je jednou z TOP priorít vzdelávanie a snaha “dobehnúť” zameškaný modernizačný dlh v školstve (BSK mal v minulosti obmedzený prístup k eurofondom).  Kvôli čo najpresnejšiemu identifikovaniu rozvojových zámerov na svojom území sú preň dôležité aj podklady zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení. Už v súčasnosti napr. kvôli nedostatku kapacít v mestskou časťou zriadeným MŠ,  stanovený počet rodičov bratislavskej Petržalky dostáva finančnú podporu určenú na dofinacovanie dieťaťa v súkromnej MŠ.

ASŠŠZS túto výzvu prijala. Zapojenie sa súkromných škôl a školských zariadení so svojimi výhľadovými projektmi môže byť pre ne len prínosom. Ak budú zakomponované do PHSR, je veľká pravdepodobnosť, že na tie projekty, ktoré budú dopĺňať Program rozvoja, resp. ako jediné ponúkať aktivity alebo služby nevyhnuté pre rozvoj regiónu, bude vyčlenená aj finančná podpora z Fondu obnovy.

„Školstvo je naozaj alfa a omega našej krajiny. Ak chceme Slovensko zdvihnúť na úplne inú úroveň a priniesť ľuďom omnoho lepšiu prácu, omnoho lepšie mzdy a omnoho lepšiu kvalitu života, tak v školstve je práve ten poklad ukrytý.”

Eduard Heger

minister financií SR, EURACTIV: Heger: Peniaze z plánu obnovy EÚ Slovensko investuje najmä do školstva a vedy

Ako sa zapojiť?

Stiahnite si tabuľku projektového zásobníka a vzor na vyplnenie a do 1. 9. 2020 ich odošlite na adresu: alzbeta.kollarova@region-bsk.sk a v kópii na info@sukromneskoly.sk

Konzultácie k vypísaniu projektov:

Ing. Alžbeta Kollárová, Regionálny rozvoj  / Regional development, Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK): alzbeta.kollarova@region-bsk.sk

Dôležité linky

Chronológia

august 2020

úvodné rozhovory o možnej spolupráci

24. 8. 2020

mailing ASŠŠZS všetkým súkromným školám a školským zariadeniam v BSK (vrátane nečlenov ASŠŠZS)

26. 8 2020

spoločné online rokovanie zástupcov BSK a ASŠŠZS

1. 9. 2020

uzávierka prijímania informácií do projektového zásobníka

Pin It on Pinterest

Share This