Asociácia súkromných škôl a školských zariadení sa pridáva k požiadavke na zrušenie dodatku k Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorým sa prikazuje žiakom písať jednotným typom spojitého písaného písma podľa predlohy.

Ministerstvo školstva schválilo 11.5.2017 dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu. Od 1.9.2017 zavádza presne definovaný tvar písaného písma, ktorým sa v škole učia deti písať v prvom ročníku. Tento tvar potom musí povinne každý zvládnuť, hoci žiak, jeho učiteľ i jeho rodič by vo výučbe radšej uprednostnili iné bežne používané tvary rukopisného písma. Touto reguláciou sa Slovensko vracia 85 rokov dozadu, do roku 1932, kedy naposledy existovala takáto záväzná úprava tvarov písma. A dokonca aj tvary písma sa takmer zhodujú s tými, ktoré predpisuje ministerstvo od septembra. Zavedením tejto regulácie utrpia žiaci desiatok škôl, ktoré už používajú zjednodušené písmo Comenia Script. Toto písmo je overené v Českej republike a učitelia, rodičia i žiaci v Česku i na Slovensku s ním majú výborné skúsenosti. (Viac o vzniknutej situácii si prečítajte v blogu na stránkach Denníka N.) Ministerstvo na zavedenie novej regulácie neuviedlo ani jeden relevantný dôvod, ktorý by vzápätí nebol vyvrátený alebo spochybnený. Zmenu sa snaží bagatelizovať, alebo celkom poprieť. Preto sa obraciame sa na Ministerstvo školstva s petíciou, v ktorej žiadame, aby aj do budúcnosti garantovalo žiakom, ich rodičom a učiteľom slobodu voľby písma, ktorú mali doteraz.

Prosíme, podporte aj vy túto výzvu.

Linka na petíciu: Petícia za slobodu v písaní

Ďakujeme!

Pin It on Pinterest

Share This