Tri súkromné stredné školy sa umiestnili v rebríčku 20 najlepších, ktoré vyhodnotil NÚCEM ako najlepšie v  pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. „Táto tabuľka neukazuje (konečne) len výborných vo výkonoch, ale aj tých ktorí sú slabí v nástupe na školu a potom sa výrazne zlepšia,“ zdôraznila RNDr. Mária Smreková, členka Správnej rady ASŠŠZS a doplnila, že: „Pre nás, súkromné školy, je dôležité, aby sme mali v pozornosti každého žiaka a dávali mu možnosti rásť osobnostne aj vo vzdelávaní.”

Tri súkromné stredné školy sa umiestnili v rebríčku 20 najlepších, ktoré vyhodnotil NÚCEM ako najlepšie v  pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. „Táto tabuľka neukazuje (konečne) len výborných vo výkonoch, ale aj tých ktorí sú slabí v nástupe na školu a potom sa výrazne zlepšia,“ zdôraznila RNDr. Mária Smreková, členka Správnej rady ASŠŠZS a doplnila, že: „Pre nás, súkromné školy, je dôležité, aby sme mali v pozornosti každého žiaka a dávali mu možnosti rásť osobnostne aj vo vzdelávaní.”

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) okrem výsledkov z externej Maturity 2019 pridal externé hodnotenie, ktorým je príspevok školy k vzdelaniu ich žiakov z maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Ako uvádza tlačová správa: “Slovenské školy tak získavajú pravidelnú spätnú väzbu, či ich príspevok k vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo, naopak, pod úrovňou očakávania. Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra. Naopak, úroveň pod očakávaním signalizuje podpriemerný progres žiakov počas 4 rokov.

Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2017 až 2019, patrí celkovo 20 stredných škôl, z toho je 6 gymnázií a 14 stredných odborných škôl, medzi nimi aj 3 súkromné, ktorým gratulujeme:

„Táto tabuľka neukazuje (konečne) len výborných vo výkonoch, ale aj tých ktorí sú slabí v nástupe na školu a potom sa výrazne zlepšia. Pre nás, súkromné školy, je dôležité, aby sme mali v pozornosti každého žiaka a dávali mu možnosti rásť osobnostne aj vo vzdelávaní.”

RNDr. Mária Smreková

Správna rada ASŠŠZS

Pin It on Pinterest

Share This