Blahoželáme novej ministerke školstva, Mgr. JUDr. Martine Lubyovej, PhD.

ASŠŠZS vyjadruje pozitívne očakávania v súvislosti s nástupom novej ministerky do čela rezortu školstva:

„Vítame výber Martiny Lubyovej na túto pozíciu, pretože ide o vedkyňu s vynikajúcim vzdelaním a pracovnými skúsenosťami, navyše odborníčku – nepolitičku. Keďže sa zaoberá spoločenskovedným výskumom a analyzuje dáta, očakávame, že rezort bude riadiť racionálne, ale ako žena aj s potrebnou dávkou empatie a pochopenia pre potreby detí a žiakov, ktorí majú stáť v centre vzdelávania.

Veríme aj, že nová ministerka sa postaví ústretovo aj k reformným zámerom, naznačeným v Učiacom sa Slovensku. Súkromné školy sú pripravené na základe vynikajúcich výsledkov v celonárodných meraniach sa na týchto zmenách aktívne podieľať,“ zdôraznila Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR.

Viac o novej ministerke: Novou ministerkou školstva bude Martina Lubyová zo SAV

Pin It on Pinterest

Share This