“Vypracovali sme komplexnú analýzu novely zákona o odbornom vzdelávaní z dielne ministerstva školstva, ” informoval nás Mgr. Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR za SaS. Zákon č. 61/2015 Z. z. – Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave je v štádiu prípravy jeho novelizácie, ktorá bola podrobená kritike poslanca a jeho spolupracovníkov. Materiál so zmenami ponúka ako inšpiráciu aj riaditeľom súkromných stredných škôl:

Mgr. Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR za SaS si ako kandidát stanovil cieľ posunúť školstvo vpred, v súčasnosti pôsobí vo Výbore pre vzdelávanie a snaží sa presadiť návrhy, ktoré skvalitnia školstvo a pomôžu mladým ľuďom. V rámci svojich aktivít už 10 rokov realizuje projekt odborného vzdelávania EDUCATION, každoročne Deň podpory remesiel a kampaň Podporme remeslá.

Ilustračné foto: M. Ďurišin a B. Gröhling počas jeho návštevy Súkromnej spojenej školy v Prešove. Zdroj: FB Súkromnej spojenej školy v Prešove (Súkromné bilingválne gymnázium) https://goo.gl/HgWjB3

Pin It on Pinterest

Share This