BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Čo treba vedieť o VZN?

piatok 19. jún 2020 | webinár pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

O webinári

Prinášame Vám nielen informácie o VZN, ktoré by mal zriaďovateľ poznať, ale aj odpovede na najčastejšie otázky, napr. :

 • Čo všetko musí splniť mesto pri tvorbe a zmene VZN?
 • Môže sa VZN meniť aj počas roka?
 • Môže byť dotácia znížená aj so spätnou platnosťou?
 • Čo robiť, ak dotácia klesne pod 88 %?
 • Ako postupovať, ak sme presvedčení, že prijaté VZN porušuje iné zákony?

piatok

19. jún 2020

10:00 – 12:30 h

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 • Prvý člen ASŠŠŽS: 20 € (člen s uhradeným členským príspevkom na rok 2020)
 • Ďalší člen (samostatná mailová adresa a linka) a nečlen: 30 €

REGISTRÁCIA

 • Na jednu registráciu/faktúru môžete zaregistrovať ľubovoľný počet účastníkov.
 • Ak potrebujete faktúry jednotlivo, registrujte každého účastníka zvlášť.
 • Každý registrovaný účastník (meno, priezvisko a mailová adresa) dostane ďalšie inštrukcie a najneskoršie 24 hodín pred podujatím linku na webinár.
 • Linka bude platná len s mailovou adresou registrovaného účastníka.

Sprevádzajú Vás:

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

Ing. Ingrid Konečná Veverková
Ing. Ingrid Konečná Veverková

lektorka

LEKTORKA:

Ing. Ingrid Konečná Veverková – zakladajúca členka a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Venuje sa najmä oblasti kontroly, školstva a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií aj z oblasti školstva.

Náš partner

Webinár môžeme pripraviť vďaka láskavej asistencii a technickej pomoci s platformou WEBEX od ALEF DISTRIBUTION SK:

ALEF Distribution SK podporuje moderné a bezpečné vzdelávanie (>100 v SK) s využitím najnovších trendov od svetového lídra v oblasti on-line komunikačných nástrojov Cisco Webex. Cisco Webex je celosvetovo najpoužívanejšia podniková aplikácia na on-line komunikáciu. Cisco Webex je jednoduché nasadiť do akéhokoľvek prostredia a zaručuje kompatibilitu s PC, mobilnými zariadeniami, špecializovanými učebňami, atď.

Webinár sa začne o

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Linka na webinár

Webinár pripravujeme na platforme WEBEX, jedinečnú linku dostanete deň pred podujatím na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

Pin It on Pinterest

Share This