BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Manažérske impulzy

júl-august 2020 | online prázdninový tréningový program pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

Ak ste zriaďovateľom/riaditeľom súkromnej školy alebo školského zariadenia, úspech celého kolektívu je priamo úmerný Vašim líderským schopnostiam a manažérskym zručnostiam.

Zdokonaľte si ich už počas tohto leta v tréningovom programe s Petrom Urbancom (z webinára Riaditeľ ako líder zmeny), ktorý Vám prinášame s výraznou zľavou.

Potrebujete prístup na internet (nie stále), čas pre svoj rozvoj a chuť na sebe pracovať.

TRÉNINGOVÝ PROGRAM

Väčšina z nás veľmi dobre rozumie všetkému, čo súvisí so vzdelávaním. Každý zriaďovateľ/riaditeľ by mal však nielen rozumieť obsahu vzdelávania a procesom, ktoré s ním súvisia, ale mal by byť zručným manažérom a vizionárom. Poďme teda počas tohto leta pracovať na našich manažérskych zručnostiach, aby sme sa do nového školského roka vrátili ako lídri zmien posilnení novými zručnosťami.

Získate:

 • prístup k online tréningovému programu s viac ako 20 videami rozdeleným do 6 kapitol (1 kapitola: 3-4 videá, trvanie cca 45 minút) a špeciálnou kapitolou (3 videá) určenou riaditeľom škôl
 • možnosť stiahnuť kapitoly aj ako MP3 nahrávky na prehrávanie počas ciest,
 • aplikačné listy na overenie získaných vedomostí a
 • možnosť “živého seminára – konzultácií” s P. Urbancom v Liptovskom Jáne (hradíte si len stravu a ubytovanie) – ponuka platí v rámci kapacitných možností penziónu,
 • permanentnú motivačnú príručku pri plánovaní kľúčových stretnutí, dôležitých rozhodnutí, strate motivácie posúvať dianie správnym smerom…

Prístup

 • Prihlásiť sa môžete do 15. septembra 2020 (vyšli sme v ústrety všetkým, čo to počas leta z dôvodu dovoleniek nestihli).
 • Po vyplnení prihlášky a úhrade faktúry dostanete prístupové práva na objednaný počet vstupov.
 • Prístupové práva k využívaniu programu máte časovo neobmedzené.

POPLATOK

Tento tréningový program si počas roka môžete kúpiť za bežne dostupnú cenu 500 € (bez DPH). Pre súkromné školy a školské zariadenia je k dispozícii za zvýhodnených podmienok:

 • Členovia ASŠŠZS (s uhradeným členským príspevkom na rok 2020). 1. účastník: 50 €, ďalší účastník: 30 €
 • Nečlenovia (zriaďovateľ/riaditeľ súkromnej školy/školského zariadenia): 1. účastník: 200 €, ďalší účastník: 60 €

Ceny sú uvedené bez DHP, faktúru hradíte partnerskej organizácii.

Sprevádzajú Vás

Ing. Peter Urbanec
Ing. Peter Urbanec

 Peter Urbanec

lektor, kouč, tréner manažérskych zručností, zakladateľ a majiteľ konzultantskej spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. a spoločnosti S radostí k úspechu, s.r.o. sa už viac ako 25 rokov špecializuje na témy obchod, manažment a osobný rozvoj ľudí. Jeho konzultantské aktivity siahajú až na ázijský kontinent. Petrove tréningy sú praktické a ľudské. Je autorom najpredávanejších online tréningov na témy manažment, obchod, vyjednávanie a motivácia.  Veľa osobností sa vyjadrilo, že Peter Urbanec je jeden z najinšpiratívnejších ľudí Slovenska a Čiech.

Jeho výnimočnosť spočíva v schopnosti priviesť ľudí k zamysleniu. Dokáže ľudí motivovať, aby v sebe objavili vnútornú silu a využívali svoj vlastný potenciál. 

Mgr. Martin Padalik

je psychológ a externý konzultant spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. s viac ako 15 ročnou praxou v oblasti obchodu, manažmentu a osobného rozvoja. Pre svojich klientov je prínosom v nastavení systémov a procesov. Pri drilových tréningoch dokáže vďaka svojej schopnosti presnej a správne cielenej spätnej väzby pomôcť ľuďom k skutočnej sebareflexii.

Pri osobnom koučingu, ako erudovaný psychológ dokáže koučovanému ujasniť si životné a pracovné priority. Výsledkom je skĺbenie priorít s očakávaním spoločnosti.

Mgr. Martin Padalik
Mgr. Martin Padalik

Náš partner

Prázdninový tréningový program Manažérske impulzy Vám ponúkame v spolupráci s medzinárodným koučom Petrom Urbancom a jeho konzultantskou spoločnosťou GARNET PEERS:

Náš biznis je vzdelávať podnikateľov a manažérov na celom svete. Naša radosť je podeliť sa so skúsenosťami aj s Vami všetkými, ktorí vzdelávate ďalšie generácie Slovenska.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

 

Ak chcete vedieť viac informácií, spýtajte sa nás.

Kedy musím začať s tréningom?

Rozhodnutie je na Vás. Môžete začať hneď, môžete si postup najprv premyslieť a tréningy naplánovať na čas, kedy sa budete vedieť najlepšie sústrediť.

Aké témy obsahuje tréning?

Obsahom kurzu sú názorné tréningové videá manažérskych impulzov, ktorým predchádza úvodná špeciálna kapitola určená riaditeľom škôl a školských zariadení., ktorá obsahuje:

 

0. KAPITOLA PRE ŠKOLY

 • Riaditeľ školy je manažér i líder
 • Riaditeľ je osobnosť
 • Komunikácia je cesta

1. KAPITOLA: Vedúci a Nováčik

 • 1.1. Než príjmete nového človeka
 • 1.2. Nájsť a vybrať
 • 1.3. Náplň pracovných dní

2. KAPITOLA: ROZDEĽ A PANUJ

 • 2.1. Vedúci rozdeľuje úlohy
 • 2.2. Motivačná kontrola, pochvala
 • 2.3. Ľudia nerobia, čo majú

3. KAPITOLA: RIADIM SVOJ TÍM

 • 3.1. Efektívne porady
 • 3.2. Zmysluplná spolupráca
 • 3.3 Verejná pochvala a kritika

4. KAPITOLA: AKO CHCIEŤ VIAC

 • 4.1. Ako zvyšovať výkon pracovníkov
 • 4.2. Ako nachádzať nové cesty
 • 4.3. Samostatnosť a zodpovednosť

5. KAPITOLA: AKADÉMIA MOTIVÁCIE

 • 5.1. Výsledky alebo vzťahy
 • 5.2. Ako viesť  tím?
 • 5.3. Ako viesť výrobný tím?
 • 5.4. Komunikácia lídra

6. KAPITOLA: MANAŽÉRSKA AKADÉMIA

 • 6.1. Efektívny manažér každý deň
 • 6.2. Riadenie projektu v kocke
 • 6.3. Priame riadenie zmien a kríz
 • 6.4. Rozvojové riadenie 
Môžem sa prihlásiť len na víkendový kurz s P. Urbancom?

Víkendový pobyt s P. Urbancom plánujeme na posledný víkend v auguste výhradne pre účastníkov prázdninového tréningového programu. V prípade väčšieho záujmu výhradne o víkendový kurz budeme rokovať aj o tejto možnosti.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA

 

je vzdelávací program, ktorý ASŠŠZS naštartovala v roku 2020 s cieľom prinášať svojim členom nové znalosti a zručnosti potrebné pre lídrov v oblasti školstva a vzdelávania.

V rámci programu sa už uskutočnili podujatia:

 • Riaditeľ ako líder zmeny (spoločný webinár so ZKŠŠ) – máj 2020
 • Čo treba vedieť o VZN (webinár) – jún 2020

Pin It on Pinterest

Share This