BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Od VZN k zmluve (novela zákona č. 596/2003)

pondelok 20. december 2021 od 9.00 do 12.00 h | webinár

O webinári

Webinár nadväzuje na sériu edukačných stretnutí pre riaditeľov a zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení a prináša informácie k novele Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne platnosť 1. januára 2022.

Spoluautor novely doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. a Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

 • zosumarizujú zmeny, ktoré novela prináša,
 • poskytnú praktické príklady, ako bude od januára fungovať nový systém financovania a rozoberú modelové situácie
 • a poskytnú odpovede aj na Vaše otázky.

Linka na zákon

Zverejnenie novely v Zbierke zákonov očakávame cca 21. 12. 2021. jeho podobu v znení po schválení nájdete tu: Zákon z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z.

Pondelok, 20. 12. 2021

9:00 – 12:00 h

Lektori:

Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD.
Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD.

prezidentka ASŠŠZ, zriaďovateľka

Eva Ohraďanová je 20 rokov zriaďovateľkou SZUŠ  a Súkromného tanečného konzervatória, podieľala sa na analýze financovania neštátnych škôl a školských zariadení z podielových daní, systémovo sa venuje odstraňovaniu diskriminácie neštátnych zriaďovateľov.

doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.
doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.

právny expert

Jozef Tekeli je spoluautorom novely zákona, autor viac ako 70 zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov najmä z odvetvia správneho práva. V aplikačnej a vedecko-výskumnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

PROGRAM

ÚVOD

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Odstránenie diskriminácie vo financovaní neštátnych škôl a školských zariadení z podielových daní ako jeden z krokov zrovnoprávňovania zriaďovateľov.

VÝKLAD ZÁKONA

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Kľúčové zmeny platné od 1. 1. 2022:

– sprievodca zákonom, zmeny financovania, zmluva namiesto VZN, povinnosti z pohľadu neštátnych zriaďovateľov, riziká

PRAKTICKÉ NÁVODY

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Nápočty a koeficienty, výpočet sumy pre zriaďovateľa, aktuálny koeficient na rok 2022.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

zmluva a jej náležitosti v zmysle zákona, lehoty a povinné zverejňovanie, porušenie zákona

DISKUSIA

– odpovede na písomné otázky z registračného formulára

– odpovede na otázky z pléna počas podujatia

ZÁZNAM

Linku na ZÁZNAM pošleme len účastníkovi podujatia, záznam sa samostatne neposkytuje.  Prístup k nemu bude mať účastník k dispozícii minimálne do konca roka 2021.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Webinár sa uskutočňuje na bezpečnej platforme WEBEX, ktorú nám poskytuje ALEF Distribution SK. Podporované operačné systémy Windows 8 a vyššie, Mac OS X 10.13 a vyššie, Linux, smartfón.

Odporúčame kvalitné pripojenie na internet (min. 5 Mbit/s a viac), uprednostnite pripojenie cez kábel pred WIFI, v prípade slabšieho internetu nepoužívajte iné aplikácie na zariadení, prípadne na ďalších zariadeniach pripojených na spoločnú WIFI.

Do začiatku webinára zostáva

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

REGISTRÁCIA

 • Za 1 účastníka sa považuje 1 pripojenie účastníka s mailovou adresou z jedného zariadenia bez ohľadu na počet osôb na strane účastníka webinára.
 • Na jednu faktúru môžete zaregistrovať ľubovoľný počet účastníkov. Pri registrácii 1. účastníka treba uviesť počet osôb a ďalšie osoby zaregistrovať zvlášť s rovnakým IČO, poplatky sa sčítajú podľa počtu účastníkov.
 • Každý registrovaný účastník (meno, priezvisko a mailová adresa) dostane spravidla 24 hodín pred podujatím linku na pripojenie. Podmienkou je pripísanie poplatku na účet organizátora alebo zdokladovanie úhrady mailom.
 • Linka bude platná len s mailovou adresou registrovaného účastníka na 1 zariadenie.
 • V prípade, ak sa na webinár pripojí pod jednou mailovou adresou viac zariadení, odpojené bude ľubovoľné zariadenie z nich. Pri opakovanom pripojení hrozí zablokovanie mailovej adresy, preto si linku na pripojenie chráňte a nezdieľajte s ďalšou osobou.

ORGANIZÁTOR MÁ PRÁVO

 • určiť poradie otázok, zovšeobecniť otázku účastníka tak, aby bola postavená univerzálne, alebo môže otázky zlúčiť,
 • bez upozornenia vylúčiť ďalšieho pripojeného účastníka z rovnakej mailovej adresy,
 • nevrátiť poplatok za seminár, ak sa na ňom nezúčastníte alebo sa odpojíte, máte však právo na poskytnutie záznamu,
 • z organizačných dôvodov zmeniť alebo zrušiť seminár s vrátením poplatku.

POPLATKY

Uzávierka 19. 12. 2021/17.00 h, faktúry vystavujeme priebežne a linku posielame po zdokladovaní úhrady mailom/pripísaní na účet.

Do začiatku webinára zostáva

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Náš partner

Webinár môžeme pripraviť vďaka láskavej asistencii a technickej pomoci s platformou WEBEX od ALEF DISTRIBUTION SK:

ALEF Distribution SK podporuje moderné a bezpečné vzdelávanie (>100 v SK) s využitím najnovších trendov od svetového lídra v oblasti on-line komunikačných nástrojov Cisco Webex. Cisco Webex je celosvetovo najpoužívanejšia podniková aplikácia na on-line komunikáciu. Cisco Webex je jednoduché nasadiť do akéhokoľvek prostredia a zaručuje kompatibilitu s PC, mobilnými zariadeniami, špecializovanými učebňami, atď.

Pin It on Pinterest

Share This