Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, po zasadnutí krízového štábu 8. marca 2020 uzatvoril stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: „Bratislavský samosprávny kraj prijal za posledné dni sériu bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu. Nič nenechávame na náhodu a v rámci našich možností robíme maximum proti šíreniu vírusu. Našou zodpovednosťou je ochrániť zdravie a životy obyvateľov kraja a preto konáme. Stále platí, že najúčinnejšou zbraňou je prevencia. Tieto opatrenia sa týkajú zariadení, ktoré sú v kompetencii župy…Za posledné dni sa nám ozvali riaditelia škôl, že majú žiakov, ktorí prišli do priameho kontaktu s infikovanými. Preto sme sa v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK rozhodli prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji”.

Vyučovanie bude prerušené od pondelka 9. do piatku 13. marca 2020. Toto opatrenie sa netýka základných škôl. O situácii bude informovať hlavné mesto SR na tlačovej konferencii v pondelok o 10 h.

Berieme na vedomie rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja preventívne pozastaviť vyučovanie na stredných školách. Zo strany ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v Bratislave nie je z epidemiologického hľadiska zatiaľ nutné pristúpiť k uzatvoreniu ďalších škôl. Dôrazne odporúčame, aby sa študenti počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky, 8.3. 2020/17.26

Pin It on Pinterest

Share This