Súkromná pedagogická a sociálna akadémia zriadená Kultúrnym združením občanov rómskej národnosti Košického kraja, n. o., Košice, získala Mimoriadnu cenu Nadácie Orange za rok 2015 v kategórii Vzdelávanie.

Akadémia mení myslenie a predsudky väčšej časti spoločnosti o rómskej národnostnej menšine, ktorej škola poskytuje plnohodnotný vzdelávací proces. Na cenu bola nominovaná za neutíchajúcu snahu vychovať novú generáciu Rómov, ktorá sa bude plnohodnotne zúčastňovať na spoločenskom, kultúrnom aj politickom dianí.

Cena Nadácie Orange je verejným vyjadrením podpory organizáciám a jej predstaviteľom, je ocenením za ich za odvahu, inovatívnosť a spoločenský prínos v oblastiach, ktoré sú zároveň prioritnými programovými oblasťami Nadácie Orange. Udelenie Ceny Nadácie Orange prináša oceneným okrem verejného uznania aj finančnú podporu na pokračovanie ich aktivít a poslania.

Foto: Nadácia Orange

Pin It on Pinterest

Share This