Všetky školy na Slovensku dostávajú každý mesiac tzv. normatív na žiaka. Súkromné a cirkevné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji tento normatív za mesiac december bez vysvetlenia nedostali. Štátne školy tento problém nemajú, čo budí dojem diskriminácie. Celkovo sa to týka približne 150 materských, základných a stredných škôl a sumy 3 miliónov eur.

„Informovali sme sa na okresnom úrade v Bratislave. Nevedeli nám povedať, kde nastal problém, ale riešenie je podľa ich slov v nedohľadne,“ povedala Mária Smreková, viceprezidentka ASŠŠZS.

Každá škola má schválenú ročnú dotáciu, ktorá jej je vyplácaná postupne v rovnakých mesačných dávkach vždy v prvé pracovné dni mesiaca. Peniaze posiela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvu vnútra SR, odtiaľ idú na okresné úrady, ktoré ich posielajú zriaďovateľom škôl. Je to zabehnutý proces, ktorý takto funguje už roky. Toto je prvýkrát, keď peniaze školám na účet neprišli. Dôvod je neznámy.

„Peniaze meškajú viac ako týždeň, doteraz sme nedostali žiadnu informáciu o tom, kde je problém a kedy nám peniaze pošlú. Mnohé školy majú veľmi tesné rozpočty a bez týchto prostriedkov majú problém uhrádzať pravidelné mesačné výdavky ako napríklad mzdy či platby za energie,“ doplnila Mária Smreková.

Pridelené normatívy je navyše potrebné minúť do konca mesiaca. Školy majú od 20. decembra 2019  prázdniny a ich zamestnanci čerpajú dovolenky. Čas na využitie pridelených prostriedkov je preto tento mesiac výrazne kratší.

Pin It on Pinterest

Share This