Pozývame zriaďovateľov a riaditeľov predškolských zariadení (bez ohľadu na to, či sú zaradení v Sieti školských zariadení) na území Bratislavského samosprávneho kraja, aby sa zapojili do prípravy tematického atlasu o Bratislave a okolí, ktorý pripravuje Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výsledné údaje sa stanú pomôckou aj všetkým zriaďovateľom pri plánovaní kapacít v najbližších rokoch. 

Tematický atlas o Bratislave a okolí o.i. mapuje aj priestorové rozmiestnenie a kapacitu predškolských zariadení a v prehľadnej podobe poskytne aktuálnu situáciu v predškolských zariadeniach v celom regióne, počty detí dochádzajúcich podľa bydliska, ale aj porovnanie súčasného stavu s vývojom populácie detí v predškolskom veku. Všetky informácie v prehľadných súvislostiach budú užitočnou pomôckou všetkým – nielen tým, ktorí plánujú rozširovanie kapacít v predškolských zariadeniach a oslovovanie rodičov,ale aj pre rodičov, ktorí chcú mať viac informácií o možnostiach umiestnenia svojho dieťaťa do predškolského zariadenia.

Veríme, že výsledky mapovania sa stanú užitočným pomocníkom Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj Bratislavy s cieľom maximálne využiť existujúce kapacity všetkých materských škôl bez rozdielu zriaďovateľa, ale aj inšpiráciou pre ďalšie kraje a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri nastavovaní usmernení v súvislosti so zmenami v zavedení povinnej predškolskej prípravy.

Eva Ohraďanová

štatutárna zástupkyňa, ASŠŠZS

Na našom webe a sociálnych sieťach plánujeme zverejniť aj výsledky mapovania a pomôcť tak novým druhom komplexných informácií aj zriaďovateľom súkromných predškolských zariadení.

ASŠŠZS v spolupráci s autormi tematického atlasu pozýva nielen svojich členov, ale všetky súkromné materské školy a predškolské zariadenia, ktoré poskytujú svoje služby v tomto regióne, aby prispeli aj svojimi údajmi do mapovania vyplnením dotazníka najneskôr 18. septembra 2020.

Podrobnejšie informácie:

Martin Šveda: martin.sveda[@]uniba.sk

Michala Sládeková Madajová: michala.sladekova[@]uniba.sk

Pin It on Pinterest

Share This