Vo štvrtok 3. 9. 2020 v čase od 15.00 – 16. 00 h budeme online, aby sme Vám odpovedali na Vaše otázky, ak ešte stále váhate, či sa svojimi plánovanými rozvojovými aktivitami na výhľadové obdobie do roku 2027 máte zapojiť zapojiť do tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK a vyplniť údaje do zásobníka projektov, čo treba urobiť najneskôr v piatok 4. septembra 2020. Na projekty, ktoré budú súčasťou Programu, môžu získať aj finančnú podporu z fondu obnovy.

Vzorový formulár:

Oslovujeme Vás v tomto období, kedy pre kraj kreujeme nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021-27 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. Zároveň nás čaká nové programové obdobie 2021-27 a s ním prebiehajúce diskusie, kam smerovať investície z fondov EÚ na Slovensku a v našom regióne. Nové obdobie bude taktiež ovplyvnené pandemickou situáciou, kvôli ktorej Európska komisia schválila veľký plán obnovy „Next Generation EU“ (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý bude súčasťou dlhodobého rozpočtu EÚ s krytím vo výške 750 miliárd EUR. Sú to výzvy, pred ktorými stojíme a preto chceme hovoriť s kľúčovými sociálno-ekonomickými partnermi v regióne, medzi ktorých jednoznačne patríte a prediskutovať Vaše potreby rozvoja. Konkrétne aj z pohľadu školstva totiž máme záujem vychádzať z potrieb obyvateľstva, ktoré v našom území rovnocenne obsluhujú s verejnými a cirkevnými školami aj súkromní zriaďovatelia. Nechceme teda robiť rozdiel medzi tým, kto túto službu obyvateľstvu poskytuje, ale komu a v akej kvalite ju poskytuje.

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK)

ASŠŠZS je jedným z partnerov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pri tvorbe nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov.

Na základe iniciatívy BSK sa ASŠŠZS zapojila do príprav Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov.

Pre BSK je jednou z TOP priorít vzdelávanie a snaha “dobehnúť” zameškaný modernizačný dlh v školstve (BSK mal v minulosti obmedzený prístup k eurofondom).  Kvôli čo najpresnejšiemu identifikovaniu rozvojových zámerov na svojom území sú preň dôležité aj podklady zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení. Už v súčasnosti napr. kvôli nedostatku kapacít v mestskou časťou zriadeným MŠ,  stanovený počet rodičov bratislavskej Petržalky dostáva finančnú podporu určenú na dofinacovanie dieťaťa v súkromnej MŠ.

ASŠŠZS túto výzvu prijala. Zapojenie sa súkromných škôl a školských zariadení so svojimi výhľadovými projektmi môže byť pre ne len prínosom. Ak budú zakomponované do PHSR, je veľká pravdepodobnosť, že na tie projekty, ktoré budú dopĺňať Program rozvoja, resp. ako jediné ponúkať aktivity alebo služby nevyhnuté pre rozvoj regiónu, bude vyčlenená aj finančná podpora z Fondu obnovy.

„Školstvo je naozaj alfa a omega našej krajiny. Ak chceme Slovensko zdvihnúť na úplne inú úroveň a priniesť ľuďom omnoho lepšiu prácu, omnoho lepšie mzdy a omnoho lepšiu kvalitu života, tak v školstve je práve ten poklad ukrytý.”

Eduard Heger

minister financií SR, EURACTIV: Heger: Peniaze z plánu obnovy EÚ Slovensko investuje najmä do školstva a vedy

Ako sa zapojiť?

Stiahnite si tabuľku projektového zásobníka a vzor na vyplnenie a do 4. 9. 2020 ich odošlite na adresu: alzbeta.kollarova@region-bsk.sk a v kópii na info@sukromneskoly.sk

Konzultácie k vypísaniu projektov:

Ing. Alžbeta Kollárová, Regionálny rozvoj  / Regional development, Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK): alzbeta.kollarova@region-bsk.sk

Dôležité linky

Chronológia

august 2020

úvodné rozhovory o možnej spolupráci

24. 8. 2020

mailing ASŠŠZS všetkým súkromným školám a školským zariadeniam v BSK (vrátane nečlenov ASŠŠZS)

26. 8 2020

spoločné online rokovanie zástupcov BSK a ASŠŠZS

4. 9. 2020

uzávierka prijímania informácií do projektového zásobníka

Pin It on Pinterest

Share This